GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MBSEÇ004 EĞİTİMDE DRAMA Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


1. Yaratıcı drama alanının öğretimine yönelik olarak olumlu tutum geliştirme, 2. Yaratıcılık, Drama, Yaratıcı Drama, Oyun ve Tiyatro Pedagojisi, iletişim-etkileşim, rol oynama, doğaçlama vb.temel kavramları kavrama, 3. Eğitimde dramayı sınıfta uygularken sahip olması gereken yeterlikler ve sorumlulukları kavrama, 4. Drama dersinin amaçlarını kavrama ve öğretim programını tanıma, 5. Yaratıcı dramanın eğitimde kullanımına yönelik gelişimine ve Türkiye’deki uygulamalara yönelik bilgileri kavrama, 6. Bir yöntem olarak dramanın kullanılması için gerekli becerileri kavrama, 7. Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanması amaçlanmaktadır.


Doç. Dr. Ayşegül OĞUZ NAMDAR


1 Yaratıcı Drama yöntemiyle ilgili temel kavramları bilme
2 Eğitim ve Yaratıcı drama yöntemi arasında bağlantıyı kavrayabilme
3 Bir drama dersini tasarımlama ve uygulama becerisi kazanabilme
4 Derslerde bir yöntem olarak yaratıcı dramayı kullanabilme

Birinci Öğretim


-


-


Dramaya Giriş: Dramanın tanımı, temel kavramları, tarihçesi, drama, oyun, tiyatro ve psikodrama arasındaki farklılıklar. Dramanın Yararları: Dramanın yaratıcılık, zihinsel gelişim, kişilerarası ilişkiler, sosyal beceriler, karar verme ve problem çözme becerileri, duyguların fakında olma ve kendi ifade etme becerileri üzerindeki etkileri. Dramanın Aşamaları: Hazırlık, canlandırma ve değerlendirme aşaması, Dramada kullanılan çeşitli teknikler (Doğaçlama (improvisation), rol oynama (role play), fotoğraf anı (stil image), mim, rol kartları(role cards) vb.) Dramanın sözcük olarak kökeni, tanımı. Yaratıcı dramanın tanımı, amaçları/Drama Uygulamaları. Yaratıcı drama, tiyatro, oyunculuk arasındaki farkları. Yaratıcı dramanın özellikleri/Drama Uygulamaları. Yaratıcı dramanın Öğeleri/Drama Uygulamaları. Yaratıcı dramanın Boyutları/Drama Uygulamaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma Ders içerğii
2 Drama kavramı, iletişim, tanışma çalışmaları
3 Örnek drama uygulamaları
4 Dramanın bileşenleri
5 Dramada kullanılan teknikler
6 Drama ortamları, dramada mekan
7 Drama lideri
8 Ara sınav
9 Dramada katılımcı
10 Dramada konu
11 Dramada planlama
12 Drama yöntemine dayalı ders planının yapılandırılması
13 Drama uygulamaları ve değerler
14 Drama uygulamaları
15 Genel değerlendirme
16 Final

Adıgüzel, Ö. (2018). Eğitimde yaratıcı drama. YKY, Yapı Kredi Yayınları. Erdoğan T. (2021). Okul Öncesinden İlköğretime Kuramdan Uygulamaya DRAMA. Edt. Tolga Erdoğan, 8.Baskı, Eğiten Kitap, Ankara. Yaratıcı Drama Dergisi, www.yader.orgYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Rapor Hazırlama 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

-


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 10 20
Rol Oynama / Dramatize Etme 14 2 28
Okuma 10 3 30
Rapor 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 108

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 3
ÖÇ 2 4 3
ÖÇ 3 5 3 3
ÖÇ 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek