GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MBSEÇ007 EĞİTİMDE PROJE HAZIRLAMA Seçmeli Ders Grubu 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Öğrencileri bilimsel çalışmalara hazırlamak araştırma süreci hakkında deneyim kazanmalarını sağlamak.


Asc.Prof. Ferudun DORAK


1 Problem çözme becerisi kazanma
2 Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlama, veri toplama, verileri değerlendirme, çalışmaları raporlaştırma ve sunma


Yok


Yok


Ders kapsamında bilimsel araştırma yapmanın yöntemleri ve araştırma teknikleri irdelenmektedir. Öğrencilerin dönem sonunda kısa bir araştırma projesi hazırlayıp sunmaları beklenmektedir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 araştırma yöntemlerine giriş
2 problem çözme
3 literatür tarama
4 problemi tanımlama
5 araştırma metni düzenleme
6 bilimsel araştırmalarda etik kurallar
7 istatistik yöntemleri
8 istatistik yöntemleri
9 istatistik yöntemleri
10 ara sınav
11 diğer araştırma yöntemleri
12 nitel araştırma
13 nicel araştırma
14 araştırma sürecinin tamamlanması
15 araştırma sürecinin tamamlanması
16 final sınavı

Ders kitabı: Research methods in physıical activity


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 5 1 5
Proje Sunma 2 3 6
Makale Kritik Etme 10 4 40
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 127

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 4
ÖÇ 2 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek