GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MBSEÇ008 ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans



Düşünme ve düşünme becerilerinin önemini, temel düşünme becerilerini kavramak, eleştirel ve analitik düşünme becerilerini günlük ve mesleki yaşamda uygulayabilmektir.


Melih Balyan


1 Eleştirel ve analitik düşünmeyi tanımlayabilmek.
2 Eleştirel ve analitik düşünmenin temel özelliklerini açıklayabilmek.
3 Eleştirel ve analitik düşünmenin yaşamdaki önemini kavrayabilmek.
4 Eleştirel ve analitik düşünür özelliklerini analiz edebilmek.
5 Eleştirel ve analitik okuma, yazma ,dinleme etkinlikleri düzenleyebilmek.

Birinci Öğretim



[Yok]


Eleştirel ve analitik düşünme; eleştirel ve analitik düşünmenin temel özellikleri ve kriterleri, eleştirel ve analitik düşünmenin aşamaları; eleştirel ve analitik düşünmeyi etkileyen faktörler; eleştirel ve analitik düşünmenin kapsamı; eleştirel ve analitik okuma; eleştirel ve analitik dinleme; eleştirel ve analitik yazma.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Düşünme ve düşünme becerilerini tanımı,
2 Düşünme becerileri ile ilgili kuramlar
3 Eleştirel düşünme ve analitik düşünme kavramı ve özellikleri
4 Eleştirel ve analitik düşünmenin felsefi temelleri
5 Eleştirel düşünme becerileri
6 Beyin ve düşünme
7 Ara sınav
8 Analitik düşünme becerileri
9 Eleştirel düşünme eğilimleri
10 Dünyada uygulanan düşünme becerileri eğitim programları
11 Düşünme becerilerini destekleyen etkinlik çalışmaları,
12 eleştirel ve analitik okuma, yazma ve dinleme
13 Öğretim programlarında eleştirel ve analitik düşünme becerilerinin incelenmesi
14 Eleştirel ve analitik düşünme becerilerine yönelik etkinlikler
15 Final Sınavı

Doğanay, A. (2017). Üst düzey düşünme becerilerinin öğretimi, A. Doğanay (Ed.), Öğretim İlke ve Yöntemleri içinde (327-384). Ankara: PegemA Yayınları. Nosich, M. G. (2015). Eleştirel düşünme ve disiplinler arası eleştirel düşünme rehberi (çev. B. Aybek ). Ankara: Anı Yayıncılık.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 1 1
Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 3 36
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 3 36
Toplam İş Yükü (saat) 111

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 4 4
ÖÇ 2 5 4 4 5 4 5
ÖÇ 3 5 5 4 5 4
ÖÇ 4 5 5
ÖÇ 5 3 3 3 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek