GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MBSEÇ018 EĞİTİM TARİHİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Eğitim Tarihinin aşamalarını geçmişten bugüne inceleyerek; eğitimin dünyada ve ülkemizdeki aşama ve gelişimini irdelemeleri ve bu doğrultuda eğitimin temel unsurlarını kavramalarıdır.


Öğr.Gör. Muzaffer KATİPOĞLU


1 Dünden bugüne eğitim tarihinin öğrenebilmek.
2 Antik Çağda doğunun ve batının eğitiminin tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinmek.
3 Batı toplumlarında, Ortaçağda, Rönesans-Reform, Aydınlanma ve Endüstri dönemlerinde eğitimin gelişimi hakkında bilgi edinmek.
4 Türklerde, İslamiyet öncesi dönem, İslamiyet etkisi dönem, Batı etkisi dönem ve Cumhuriyet dönemlerindeki eğitim sistemleri hakkında bilgi edinmek.
5 Eğitimin başlıca işlevlerini değerlendirebilmek.
6 Eğitimin diğer bilimlerle ilişkilerini açıklayabilmek.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eğitim tarihi konusunda gerekli bilgi donanımın sağlanması, geçmiş dönemlerdeki ve günümüzdeki eğitim tarihinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve yeni eğitim sistemleri konusunda fikir üretebilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Antik Çağda Mısırlılar, Hintliler ve Çinlilerde eğitim.
2 Antik Çağda, Yunanlılarda ve Romalılarda eğitim.
3 Batı toplumlarında Orta Çağda eğitim.
4 Batı toplumlarında Rönesans - Reform ve Aydınlanma döneminde eğitim.
5 Batı toplumlarında Endüstri devrinde eğitim.
6 Türklerde İslam öncesi dönemde eğitim.
7 Türklerde İslam etkisi dönemde eğitim.
8 Vize
9 Türklerde İlk yenileşme ve Tanzimat dönemlerinde eğitim.
10 Türklerde mutlakiyet döneminde eğitim.
11 Türklerde meşrutiyet döneminde eğitim.
12 Türklerde Cumhuriyet döneminde eğitim.
13 Türklerde Cumhuriyet döneminde eğitim.
14 Türklerde Cumhuriyet döneminde eğitim.
15 Türklerde Cumhuriyet döneminde eğitim.
16 Final.

1-Akyüz Y., Türk Eğitim Tarihi, 2008, ANKARA 2- A.Ö.F ders notları.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 4 6 24
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 3 10 30
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 10 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30
Toplam İş Yükü (saat) 123

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4
ÖÇ 2 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4
ÖÇ 3 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4
ÖÇ 4 1 3 2 3 3 4 3 3 3 3 4
ÖÇ 5 4 3 3 4 3 3 3 3
ÖÇ 6 3 3 3 4 4 4 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek