GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB204 TÜRK EĞİTİM TARİHİ Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Türk Eğitim Tarihinin incelenmesi, Türk Milli Eğitiminin ürettiği, benimsediği ve geliştirdiği eğitim ve öğretim ile ilgili düşünceleri benimsemesi ve yeni eğitim sistemleri konusunda fikir sahibi olması ve yeni fikirler üretebilmesi hedeflenmektedir.


Öğr.Gör. Muzaffer KATİPOĞLU


1 İslamiyet öncesi Türk eğitim tarihinin incelenmek.
2 İslam etkisi ve batı etkisi dönemde Türk eğitim tarihinin incelenmek.
3 Cumhuriyet döneminde Türk eğitim tarihinin incelenmek.
4 Kuruluş ve Klasik Dönem Osmanlı eğitim tarihinin temel unsurlarını yazabilmek.
5 Başlangıcından günümüze Türk eğitiminin tarihsel gelişimini analiz edebilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Türk eğitim tarihi konusunda gerekli bilgi donanımın sağlanması, geçmiş dönemlerdeki ve günümüzdeki eğitim tarihinin ayrıntılı olarak inceleyebilme ve yeni eğitim sistemleri konusunda fikir sistemleri konusunda fikir üretebilmesi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Türklerin İslamiyet öncesi eğitim tarihi.
2 İç Asya Müslüman Türkleri ve Karahanlılarda eğitim.
3 Selçuklular ve Anadolu Beyliklerinde eğitim.
4 Osmanlı'da kuruluştan yenileşme hareketlerine kadar eğitim (1299-1776).
5 Osmanlı'da ilk yenileşme hareketleri döneminde eğitim (1776-1839).
6 Osmanlı'da Tanzimat döneminde eğitim (1839-1876).
7 I. Meşrutiyet ve Mutlakiyet döneminde eğitim (1876-1908).
8 vize.
9 II. Meşrutiyet dönemi eğitim (1908-1918).
10 Kurtuluş Savaşı döneminde eğitim (1919-1922).
11 Cumhuriyet Döneminde, Tevhid-i Tedrisat, eğitimin amaçları, ilkeleri ve yenilikler.
12 Atatürk'ün Türk eğitim tarihindeki yeri.
13 Köy Enstitüleri.
14 Cumhuriyet dönemindeki başlıca eğitimciler ile eğitim bilimi ve akımlarındaki gelişmeler.
15 Günümüz çeşitli Türk toplumları ve devletlerinde eğitim tarihi.
16 Final.

1- Akyüz Y., Türk Eğitim Tarihi, 2008, ANKARAYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Tartışma 2 5 10
Proje Hazırlama 1 4 4
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 2 12 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 12 24
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 3 2 3 3 4 4 4 1 3 3
ÖÇ 2 2 3 2 3 3 4 4 4 1 3 3
ÖÇ 3 2 3 2 3 3 4 4 4 1 3 3
ÖÇ 4 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 4
ÖÇ 5 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek