GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
0 0 0

Lisans

1 Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözleyebilme
2 Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulayabilme
3 Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilme
4 Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanabilme
5 Öz değerlendirme raporları hazırlayabilme[Yok]Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Planlama
2 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme
3 Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama
4 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
8 ARA SINAV
9 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
10 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama
12 Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama
13 Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme
14 Uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma
15 Portfolyo hazırlama.
16 FİNAL SINAVIYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Sunma 2 14 28
Bireysel Çalışma 2 10 20
Performans 20 10 200
Toplam İş Yükü (saat) 296

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 3 3 4 5
ÖÇ 4 2 4 3 5
ÖÇ 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek