GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-II Ders 4 8 10,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarını öğretmenlik uygulamasına hazırlamak amacıyla uygulama okullarında çeşitli etkinliklere katarak, onlarda ders planı yapma, öğretim etkinlikleri tasarlama ve uygulama, okulda gün boyunca yapılan eğitim-öğretim faaliyetlerini gözlemleme ve raporlaştırma becerileri geliştirmektir


Asst. Prof.Dr. Bülent YAPICIOĞLU, Öğr. Gör. Burhan Eğlenoğlu


1 Uygulama okullarındaki öğretme-öğrenme faaliyetlerini gözleyebilme
2 Ders planı hazırlama ve sınıfta uygulayabilme
3 Sınıf yönetimi becerilerini gerçek sınıflarda uygulayabilme
4 Portfolyo hazırlama bilgi ve becerisi kazanabilme
5 Öz değerlendirme raporları hazırlayabilme

Birinci Öğretimyok


Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme, bir günlük plan hazırlama (planın gerektirdiği ortam, materyal ve ölçme araçlarını hazırlama) , hazırladığı planı ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama, bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama, uygulama ve değerlendirme, bu dersteki uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma, portfolyo hazırlama


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Planlama Pratik uygulamalar
2 Uygulama okulunda bir gün içinde yapılacak işleri belirleme Pratik uygulamalar
3 Bir günlük planın gerektirdiği materyal ve ölçme araçlarını hazırlama Pratik uygulamalar
4 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Pratik uygulamalar
5 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Pratik uygulamalar
6 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Pratik uygulamalar
7 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Pratik uygulamalar
8 ARA SINAV
9 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Pratik uygulamalar
10 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Pratik uygulamalar
11 Hazırlanan plan ya da plandaki bazı etkinlikleri uygulama Pratik uygulamalar
12 Bir öğrenci için istenmeyen davranışları yönetme planı hazırlama Pratik uygulamalar
13 Hazırlanan planı uygulama ve değerlendirme Pratik uygulamalar
14 Uygulamalar ile ilgili özdeğerlendirme raporu doldurma Pratik uygulamalar
15 Portfolyo hazırlama. Pratik uygulamalar
16 FİNAL SINAVI


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Rapor Sunma 2 14 28
Bireysel Çalışma 2 10 20
Performans 20 10 200
Toplam İş Yükü (saat) 296

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4 5
ÖÇ 3 3 3 4 5
ÖÇ 4 2 4 3 5
ÖÇ 5 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek