GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE302 BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETİM MODELLERİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 4,00

Lisans


Türkçe


Beden Eğitimi ve Sporda kullanılan öğretim yöntemlerinin özelliklerini bilme, uygulayabilme, sonuçlarını yorumlayabilme.


Dr. Öğr. Üyesi Melih BALYAN


1 Beden eğitimi ve spor dersindeki öğretim yöntemlerini açıklayabilmek.
2 Verimli beden eğitimi ders ilkelerini açıklayabilmek.
3 Öğretim yaklaşımlarındaki öğretmen-öğrenci rollerini açıklayabilmek
4 Öğretim yöntemlerinin eksik ve üstün yönlerini ayırt edebilmek.
5 Öğretim yaklaşımlarını kullanarak ders planı hazırlayabilmek
6 Öğretim yaklaşımlarının seçiminde rol oynayan etmenleri açıklayabilmek.
7 Öğretim planlarında yaratıcı etkinliklere yer verebilmek.

Birinci Öğretim


Özel Öğretim Yöntemleri I


Yok


Buluş Yaklaşımına Giriş. Buluş yaklaşımındaki yöntemlerin (F,G,H,I,J) amacı, hazırlık, uygulama, değerlendirme, eksik ve üstün yönleri, stile özgü ders plan örnekleri ve çalışma yaprakları, sınıf ve alan uygulamaları, salon organizasyonu


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 1) Temel kavramlar
2 2) HEDEF TÜRLERİ, REKABETÇİ, BİREYSEL ve İŞBİRLİĞİ YAKLAŞIM
3 3) Doğrudan öğretim modeli
4 4) Öğretim ilkeleri
5 5) Bireyselleştirilmiş öğretim modeli
6 6) İşbirlikli öğretim modeli
7 7) Akran öğretim modeli
8 8) Taktiksel oyun modeli
9 9) Taktiksel oyun modeli
10 10) Araştırma öğretim modeli
11 11) Bireysel ve sorumluluk modeli
12 12) Ulusal araştırmaların incelenmesi
13 13) Uluslararası araştırmaların incelenmesi
14 14) araştırmaların incelenmesi

Demirhan, G., (2006) Spor Eğitiminin Temelleri, Ankara, Spor yayınevi ve kitapevi ile Bağırgan yayınevi. Mosston, M., Ashworth, S., (1986) Teaching Physical Education Third Edition, the United of America Macmillan publishing Company. Demirel, Ö. (2002), öğretme Sanatı Planlamadan Değerlendirmeye, 3. Baskı, Pegem Yayıncılık MEB, (2000). Beden eğitimi öğretmenlerinin ders içi ve ders dışı çalışma rehberi Milli eğitim basımevi Ankara. Ün Açıkgöz, K. (1992). İşbirlikli öğrenme uğur matbaası, Malatya Tamer, T; Pulur, Atilla (2001). Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri. Ada matbaacılık Ankara Ün Açıkgöz, K. (2005). Aktif öğrenme.kanyılmaz matbaası 7. Baskı İzmir Temel, C; Avşar, P., (2008). İlköğretim beden eğitimi dersi (1-8. Sınıflar) öğretmen kılavuz kitabı MEB yayınları. Ankara. Mossston, M,. Ashworth, S (2004). beden eğitimi öğretimi. Bağırgan yayınevi 3. bası . Ankara (çeviri: Eda Tüzemen)Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 40 40
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 20 20
Performans 1 45 45
Toplam İş Yükü (saat) 133

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5
ÖÇ 2 4 4
ÖÇ 3 4 3 4
ÖÇ 4 4 3 5 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4 3 3 3
ÖÇ 7 4 4 3 2 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek