GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GK024 SPOR MASAJI Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrenciler, masaj dersine ilişkin genel kuramsal bilgiye sahip olacak, masaj temel tekniklerini uygulama becerisini edinmiş olacaktır.


Dr. E.Fikret TUNCEL Dr. H.Kaya GÜCÜ


1 Masajın tarihsel gelişimini açıklayabilme
2 Masajın sınıflandırılmasını kavrayabilme
3 Masajın anatomisini kavrayabilme
4 Klasik masajın temel tekniklerini uygulayabilme
5 Derin doku masajı ve spor masajı tekniklerini kavrayabilme


Yok


Yok


insan anatomisi, masaj hareketleri, uygulama şekilleri ve yöntemleri öğrenimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Masajın tarihsel geçmişi,klasik masaj nedir,sınıflandırılması
2 Duyu organları, Sinir sistemiSindirim sistemi, Dolaşım sistemiSolunum sistemi, Üro genital sistem Hareket sistemi
3 Masajın anatomisi
4 Klasik masajda temel hareketler
5 Sıvazlama – Effleurage (stroking),Baskı - Compression A- Yoğurma – Kneading (Petrissage) *Çimdikleme-Pinching *Sıkıştırma-Wringing *Yuvarlama-Rolling B- Friction
6 3-Vurma-Percussion A-Darbeleme-Tapotement *Hacking (kesme) *Clapping (el içi kubbe) *Slapping (pamak ve el içi ile şaplatma) *Tapping (parmak ucu ile) *Beating (yarım yumruk) *Pounding (tam yumruk) B-Titreşim-Vibrasyon *Sallama-Shaking
7 Klasik masajın ilkeleri
8 ara sınav
9 Klasik masajın organizmaya etlkileri
10 Masajla ağrı tedavisi
11 Masajın kullanıldığı durumlar
12 Masajın kullanılmadığı durumlar
13 Shiatsu masajı nedir
14 Derin doku masajı
15 Spor masjı
16 Dönem sonu sınav

-Kanbir,O.:Klasik masaj,Ekin Kitapevi,Bursa 1998 -Hazır,M.:spor masajı,Bağırgan Yayımevi,Ankara 2001 -Tuna,N.:masaj,Nobel Tıp Kitabevi,3. Baskı,İstanbul 1986


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 1 14
Alan Çalışması 5 5 25
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
Toplam İş Yükü (saat) 84

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4 4 3
ÖÇ 4 1 2
ÖÇ 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek