GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE303 SALON FUTBOLU Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, Türk Futsal Tarihi ve Dünya Futsal Tarihi ile ilgili gelişimini kavramasını, oyun kurallarını anlamasını, futsalda kullanılan temel teknik becerileri, müsabaka ve antrenman analizini yapabilmesini, kaleci tekniği ile ilgili temel bilgileri anlayabilmesini ve öğretebilmesini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi Faik VURAL


1 Temel teknik eğitimi konusunda gerekli genel ve özel öğretim yöntemlerini kullanabilme.
2 Futsalda oyun kurallarını anlayabilme ve öğretebilme.
3 Türk Futsal Tarihi ve Dünya Futsal Tarihinin gelişimini kavrayabilme.
4 Futsalda oyun sistemlerini analiz edebilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Futsal tarihi ve oyun kuralları konusunda gerekli bilgi donanımın sağlanması, genel ve özel öğretim yöntemlerinin verilmesi, oyun sistemleri konusunda bilgilendirilmesi, futbolda kullanılan temel teknik becerilerinin uygulanması ve öğretebilme becerilerinin kazandırılması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Futsal eğitimlerinde kullanılabilecek genel ve özel öğretim yöntemleri
2 Dünya Futsal tarihi
3 Türk Futsal tarihi
4 Futsal oyun kuralları
5 Futsal oyun kuralları
6 Futsal oyun kuralları
7 Oyun kuralları
8 VİZE
9
10
11 Futsalda oyun sistemleri
12 Futsalda oyun sistemleri
13 Dönem proje sunumu
14 FİNAL

1-Vural F., Balyan M., Katipoğlu M., Salon Futbolu, 2016 2- Burns T., Holistic Futsal, 2003 England 2- Balyan M., Vural F., Oyunlar İle Futbol Eğitimi,2006, Ankara 3- Luxbacher J., Soccer Steps to Success, 1991.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 1 14
Gözlem 5 1 5
Gösterme 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 16 1 16
Toplam İş Yükü (saat) 112

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 0
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek