GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
AE408 BANDMİNTON Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrenciler, badminton branşına ilişkin genel kuramsal bilgiye sahip olacak, temel teknik ve taktik kavramların uygun kullanımı hakkında gözlemsel ve uygulama becerisi edinmiş olacaklardır.


Dr. Erdal Fikret TUNÇEL


1 Badmintonun tarihsel gelişimini, saha ve malzeme bilgisini açıklayabilme
2 Raket tutuş, temel duruş ve adımlama teknikleri kavrayabilme
3 Vuruş tekniklerini uygulayabilme
4 Tekler ve çiftler oyun kurallarını kavrayabilme
5 Yarışma organizasyonlarını uygulayabilme


Yok


Yok


Oyun kuralları, oyun sahası, badmintonda temel hareketler, vuruş teknikleri (ön kort, orta kort, arka kort), ayak teknikleri, yarışma organizasyonları


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Badmintonun tarihsel gelişimi
2 Saha ve Malzeme Bilgileri
3 Oyun alanları ve tutuş tekniklerinin (Forehand ve Backhand) öğretilmesi
4 Temel duruş teknikleri, Adımlama Teknikleri ve geliştirici driller
5 Temel vuruş teknikleri (Forehand, Backhand, Servis- Yüksek, kısa ve drive (düz) servis
6 Temel vuruş teknikleri (Forehand, Backhand, Servis- Yüksek, kısa ve drive (düz) servis
7 Temel vuruş teknikleri (file önü, baş üstü, drop, drive, smaç vuruşlar)
8 Ara sınav
9 Temel vuruş teknikleri (file önü, baş üstü, drop, drive, smaç vuruşlar)
10 Temel vuruş tekniklerini geliştirmeye yönelik alıştırmalar ve genel tekrar
11 Badmintonda oyun kuralları (tek, çift ve karışık çiftler)
12 Badminton oyununda taktik (tek, çift ve karışık çiftler)
13 Badmintonda eğitsel oyunlar
14 Yarışma organizasyonları
15 Müsabaka ortamının uygulanması
16 Final

1. Gülmez, İ. Her Yönüyle Badminton, Nuve yayıncılık, Ankara, 2007. 2. Salman, S., Salman, M. Badminton Temel Teknikleri ve Öğretimi, Ankara, 1994. 3. Kale, R., Uçan Tüy Top Badminton, Başak Ofset, İstanbul, 1994. 4. Physical Training for Badminton, International Badminton Federation, Denmark, 1996. 5. Pat, D. Play the game Badminton, Wand lock Limitoon, London, 1988. 6. Yorulmazlar, M. Badminton, teknik öğretimi, taktik ve kuralları. Morpa yayıncılık, İstanbul, 2005. 7. Wright, L. Successful Badminton. London, New York, 1982. 8. Bucher, W. 1011 Spiel und Übungsformen, Köln, 1983.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Quiz 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 10 1 10
Toplam İş Yükü (saat) 88

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 4 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3 3 3
ÖÇ 4 4 3 4
ÖÇ 5 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek