GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB410 ATLETİZM II Seçmeli Ders Grubu 4 8 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin, atletizm spor dalını oluşturan Düz Sürat koşuları, Bayrak Koşuları, Mesafe koşuları ve Engelli koşular, Uzun Atlama, Üçadım Atlama, Yüksek Atlama ve Sırıkla Atlama, Gülle Atma, Disk Atma, Cirit Atma ve Çekiç Atma branşlarında yetenekli sporcuların seçiminde önemli kriterler ve teknik becerilerinin geliştirilmesinde kullanılacak alıştırmaları öğrenmelerini sağlamaktır.


Dr. Fehime HASLOFÇA


1 Atletizm spor dalını oluşturan koşu, atlama, atma, yürüyüş ve çoklu branşlarında yetenekleri ayırt edebilme,
2 Düz Sürat koşuları, Bayrak koşuları, mesafe koşuları ve Engelli Koşularda teknik becerileri geliştirebilme,
3 Uzun atlama, Üçadım atlama, Yüksek atlama ve sırıkla atlama branşlarında teknik becerileri geliştirebilme,
4 Gülle atma, Disk atma, Cirit atma ve Çekiç Atma branşlarında teknik becerileri geliştirebilme,
5 Yürüyüş branşında teknik becerileri geliştirebilme,


Yok


Yok


Atletizmde yetenek seçiminin kriterleri ve ilkeleri, düz sürat koşuları, bayrak koşuları ve engelli koşularla, Uzun atlama, Üçadım atlama, Yüksek atlama ve Sırıkla atlama, Gülle atma, Disk atma, Cirit atma ve Çekiç atma ile Yürüyüş branşlarında teknik becerileri geliştirmede kullanılan alıştırmalar.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Atletizmde Yetenek Seçimi
2 Atletizmde Okul Takımı oluşturma ve yarışma organizasyonları
3 Alçak çıkış ve düz sürat koşuları teknik analizi
4 Bayrak koşuları teknik analizi
5 Mesafe koşuları ve Sportif Yürüyüşün teknik analizi
6 Engelli sürat Koşuları teknik analizi
7 Uzun atlamanın teknik analizi
8 Ara Sınav
9 Üçadım atlamanın teknik analizi
10 Yüksek atlamanın teknik analizi
11 Sırıkla atlamanın teknik analizi
12 Gülle atmanın teknik analizi
13 Cirit atmanın teknik analizi
14 Disk atman teknik analizi
15 Çekiç atman teknik analizi
16 Final Sınavı

Bernhard G., (1979) “Sprungtrainig”, Verlag Hofmann Schorndorf 2. IAAF “Kids’ Athletics” Programı, 2006 İşler M, (1985) “Okullarda Atletizm”, Milli Eğitim Basımevi 3. Joch W., (1982) “Schüler Leichtathletik”, Schors Verlag, Niedernhausen 4. Jonath U. et.all., (1979) “Lauftraining”, Verlag Hofmann Schorndorf 5. Jonath U. et.all., (1981) “Leichtathletik 1, Laufen und Springen”, Rowohlt, Tausend 6. Jonath U. et.all., (1981) “Leichtathletik 2, Werfen und Mehrkapf”, Rowohlt, Tausend 7. Tschiene P., (1979) “Stoss-und Wurftraining”, Verlag Hofmann Schorndorf


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 6 84
Rapor Hazırlama 2 4 8
Rapor Sunma 2 7 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14
Toplam İş Yükü (saat) 134

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 4
ÖÇ 2 4 4 3
ÖÇ 3 3 3
ÖÇ 4 4 4 4
ÖÇ 5 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek