GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
MB011 YÜZME I Seçmeli Ders Grubu 3 5 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; 4 yüzme tekniğini, geliştirici egzersizleri öğrenmesini sağlamaktır.


Dr. Öğr. Üyesi A. Meliha Canpolat, Öğr. Gör. Dr. Armağan Ongun, Öğr. Gör. Dr. Akın Ongun


1 Serbest yüzme tekniğinin su üstündeki vücut pozisyonunu gösterebilmek ve nefes, kol, ayak hareketlerini koordineli şekilde uygulayabilmek
2 Sırtüstü yüzme tekniğinin su üstündeki vücut pozisyonunu gösterebilmek ve nefes, kol, ayak hareketlerini koordineli şekilde uygulayabilmek
3 Kurbağalama yüzme tekniğinin su üstündeki vücut pozisyonunu gösterebilmek ve nefes, kol, ayak hareketlerini koordineli şekilde uygulayabilmek
4 Kelebek yüzme tekniğinin su üstündeki vücut pozisyonunu gösterebilmek ve nefes, kol, ayak hareketlerini koordineli şekilde uygulayabilmek
5 Teknik hataları için gereken drilleri uygulayabilmek

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yüzme tesisi kullanım kültürü, Yüzme branşı kara ısınması, Yüzme tekniklerinin öğrenimi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tesise kayıt ve giriş prosedürlerinin anlatılması ve çocuklara yönelik küçük havuz uygulamalarının video kullanılarak incelenmesi.
2 Tesis bölümlerinin kurallarına göre kullanımının anlatımı. Havuz güvertesi davranış kurallarının anlatımı. Suya giriş kıyafet ve kurallarının anlatımı.
3 Suya girmeden önce kas ve eklemlerin hareket kabiliyetini arttırıcı, yüzmeye yönelik kara ısınma egzersizlerinin anlatımı ve uygulatılması.
4 Suya giriş. Havuz kenarına tutunarak, su altında göz açma, nefes verme ve serbest ayak vuruş egzersizleri.
5 Havuz kenarına tutunarak ve ayak tahtasıyla serbest nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
6 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest ve sırtüstü tekniklerine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
7 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest ve sırtüstü tekniklerine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
8 Ara sınav
9 Ayak tahtasıyla tahtasız serbest ve sırtüstü tekniklerine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
10 Havuz kenarına tutunarak ve ayak tahtasıyla kurbağalama tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
11 Ayak tahtasıyla tahtasız kurbağalama tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
12 Havuz kenarına tutunarak ve ayak tahtasıyla kelebek tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
13 Ayak tahtasıyla tahtasız kelebek tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
14 Ayak tahtasıyla tahtasız kurbağalama ve kelebek tekniğine ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
15 Ayak tahtasıyla tahtasız 4 tekniğe ait nefes-kol-ayak koordinasyon ve güçlendirme egzersizleri
16 Final sınavıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 4 56
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Toplam İş Yükü (saat) 134

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1
ÖÇ 2 1 2 1 1 2 2 1 1 1
ÖÇ 3 1 2 1 1 2 1 1 1 1
ÖÇ 4 1 2 1 1 2 2 1 1 1
ÖÇ 5 1 2 1 1 2 2 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek