GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT101 ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ VE İLKELERİ Ders 1 1 6,00

Lisans


Türkçe


Antrenörlük ve gelişimi hakkında bilgilendirme.


Asst.Prof.Dr. Faik Vural


1 Antrenörlük felsefesi ve etiği kavramlarını açıklar,
2 Devamlı değişen ve gelişen antrenörlük mesleğine günümüz şartlarında uyum sağlar,
3 Spor branşlarının teknik-taktik ve beceri öğrenimine yönelik öğretim stratejilerini ve yöntemlerini açıklar.
4 Uzun süreli sporcu gelişiminin yaş gruplarına özgü özelliklerini bilir,
5 Antrenörlük süreçlerindeki liderlik ve motivasyon kavramlarını açıklar,


Yok


Yok


Antrenman kavramı ve temel ilkeler, antrenör ve tanımı, antrenörün çalışma yöntemleri, antrenör tipleri, antrenör eğitimi, temel çalıştırıcı eğitimi programı, antrenör eğitiminin taslak kademeleri, eğitim kademeleri, Avrupa Birliğinde antrenör eğitiminin yapı taslağı ve örneği, diğer ülkelerde antrenör yetiştirme modelleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Antrenörlük kavramı.
2 Antrenörün rolleri, görevleri ve kişilik özellikleri
3 Uzun süreli sporcu gelişimi
4 Antrenörün Çalışma Yöntemleri
5 Antrenörün yarışmaya/karşılaşmaya hazırlanma yöntemleri
6 Antrenörün yarışmaya/karşılaşmaya hazırlanma yöntemleri
7 Uygulama yöntemlerine göre farklı antrenörlük yaklaşımları
8 Ara Sınav
9 Antrenörlük sürecinde liderlik ve motivasyon kavramları
10 Spor branşlarına yönelik teknik, taktik öğretim ilkeleri
11 Antrenörlük eğitiminde üniversitelerdeki öğretim süreçleri
12 Antrenörlük Eğitiminde GSGM bünyesindeki öğretim süreçleri
13 Antrenörlerin sınıflandırılması, Antrenörlerin kademeye göre görev alanları
14 Sporda etik değerler ve antrenörlük etiği
15 Final

Sevim, Y.; Tuncel, F.; Erol, E.; Sunay, H; Antrenör Eğitimi ve İlkeleri, Gazi Kitabevi, Ankara, 2001


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Bütünleme Sınavı 1 2 2
Quiz 4 1 4
Derse Katılım 16 2 32
Gözlem 5 2 10
Bireysel Çalışma 8 3 24
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Okuma 5 2 10
Quiz için Bireysel Çalışma 8 1 8
Ev Ödevi 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 173

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 1 4 4 2 1 1 2 3 5 1
ÖÇ 2 4 5 4 4 3 2 2 3 4 1 4
ÖÇ 3 3 5 5 3 4 5 1 3 3 2 2
ÖÇ 4 3 3 2 3 4 4 5 2 1 1 1
ÖÇ 5 2 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek