GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
SYB211 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere spor yönetiminin önemli prensiplerini, kavramlarını, araştırma ve teorilerini öğretmek ve öğrencilerin bunları spor organizasyonlarında uygulayabilnmelerini sağlayacak yeteneklerini gelişirmektir.


Prof.Dr. R.Timuçin Gençer, Dr. Erdinç Demiray


1 Spor organizasyonlarının iç ve dış çevre unsurlarını açıklar
2 Hedefleri gerçekleştirmek, problem çözmek ve karar almanın birbirleriyle ilişkisini açıklar
3 Spor ile ilişkili ekonomik unsurları anlar
4 Spor endüstrisi içerisinde etkin organizasyonlar tasarlar
5 Spor organizasyonları yönetim uygulamalarında stratejik bakış açısını anlar

Birinci Öğretim


Yok


[Yok]


Spor yönetiminde kariyer fırsatları ve spor yönetiminin sorumlulukları, içsel ve dışsal çevre analizi ve bunların spor organizasyonuna etkileri, spor endüstrisinde karar verme süreci, spor organizasyonlarında stratejik bakış açısı, profesyonel sporda motivasyon ve liderlik ve iletişim, spor organizasyonlarında insan kaynaklarının önemi


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sporu Yönetmek
2 Spor Endüstrisi Çevresi
3 Spor Yaratıcı Problem Çözme Ve Karar Verme
4 Spor Organizasyonlarında Stratejik Bakış Açısı
5 Sporda Değişim Yönetimi
6 Sporda İnsan Kaynakları Yönetimi
7 Spor Organizasyonlarında Davranış
8 Vize Sınavı
9 Takım Geliştirmek
10 Sporda İletişim
11 Sporda Motivasyon
12 Sporda Liderlik
13 Sporda Kalite ve Verimlilik Kontrolü
14 Dönem Projesi Sunumu
15 Dönem Projesi Sunumu
16 Final Sınavı

1. Covell D., Walker S., Siciliano J., Hess P. (2007). Managing Sport Organizations, Elsevier, Burlington. 2. Miller L.K. (1997). Sport Business Management. Aspen Publication, Maryland. 3. Parkhouse B. (2001). The Management of Sport. McGraw Hill Pub.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 5 1 5
Proje Hazırlama 1 5 5
Proje Sunma 1 1 1
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 2 3 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 3 3 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 4 3 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 5 3 1 4 2 1 1 1 1 4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek