GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ219 SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ Ders 2 3 3,00

Lisans


Türkçe


Öğrenciye, öğretim ilke ve yöntemlerle ilgili temel kavramları, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğrenme ve öğretim stratejileri öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretim yöntem ve tekniklerin uygulama ile ilişkisi öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları konularında yeterli duruma getirmektir.


Doç.Dr. Olcay Kiremitci


1 -Öğretim ilke ve yöntemleri ile ilgili temel kavramları tanımlar
2 Öğrenme ve öğretim ilkelerini açıklar
3 Öğrenme ve öğretim kuram strateji yöntem ve teknikleri kavrar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Eğitimde program geliştirme süreci,eğitim programı hazırlama, iyi bir eğitim programının özellikleri, hedef, eğitim hedeflerinin insan niteliklerine göre sınıflandırılması, hedeflerin belirlenmesi eğitimde bir ders için hedef yazarken uyulması gereken kurallar, hedefleri davranışa dönüştürürken dikkat edilecek noktalar, içerik, eğitim durumları, eğitimde iletişim, , eğitim durumları ile ilgili değişkenler, öğretim yönteminin seçimini etkileyen faktörler genel öğretimde kullanılan yöntemler, beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri (stil,teknik)


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 EĞİTİM İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR
2 AÇIK BİR SİSTEM OLARAK EĞİTİM
3 HEDEF VE DAVRANIŞ BELİRLEME
4 EĞİTİM DURUMLARINDA İÇERİĞİN DÜZENLENMESİ
5 EĞİTİM DURUMLARI
6 SPOR EĞİTİMİ-ÖĞRETİMİ
7 FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
8 VİZE
9 FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
10 FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
11 FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
12 FARKLI ÖĞRETİM YÖNTEMLERİNİN İNCELENMESİ
13 DÖNEM PROJE SUNUMU VE PROJE
14 DÖNEM PROJE SUNUMU VE PROJE
15 DÖNEM PROJE SUNUMU VE PROJE
16 FİNAL

1. Küçükahmet, l. (2000), Öğretimde Planlama Ve Değerlendirme, Nobel yayın dağıtım ltd. Şti., 11. Baskı, Ankara 2. Senemoğlu, N. (1998), Gelişim Öğrenme Ve Öğretim - Kuramdan Uygulamaya, Özsen Matbaası ltd. Şti., Ankara 3. Selçuk, Z. (1999), Gelişim ve Öğrenme, Nobel Yayın Dağıtım Ltd.Şti, 6. Baskı, Ankara 4. Büyükkaragöz, S., Çivi C. (1997) Genel Öğretim Metodları. Öz Eğitim Yayınları No 7, 7. Baskı, İstanbul 5. İşman, A., Eskicumalı, A. (2001), Eğitimde Planlama ve Değerlendirme, Değişim Yayınları Genişletilmiş 3. Baskı, Adapazarı 6. Sönmez, V. (1993) Program Geliştirme Öğretmen El Kitabı, Adım Yayıncılık, Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 7. Küçükahmet, L. (1997), Eğitim Programları Ve Öğretim İlke ve Yöntemleri, Gazi Kitapevi, Genişletilmiş 8. Baskı, Ankara: 8. Erden, M. (1998), Öğretmenlik Mesleğine Giriş, Alkım Yayınları, İstanbul 9. Harrison, J. M., Ark. (1996) Instructional Strategies For Secondary School Physical Education, A Times Mirror Company 4. edition, USA 10. Demirel, Ö. (1995), Genel Öğretim Yöntemleri, Usem Yayınları-114. Baskı, Ankara 11. Demirhan, G. ve Ark. (2001), İlköğretimde Etkili Öğretme ve Öğrenme - Öğretmen El Kitabı 12. Erden, M., Akman Y. (1995), Eğitim Psikolojisi Gelişim-Öğrenme-Öğretme, Arkadaş Yayınevi, Ankara: 13. Mosston, M., Ashworth, S. (2000) Beden Eğitimi Öğretimi, (Çev: Tüzmen, E.), Bağırgan Kitapevi (Düz: Demirhan, G.) Ankara:. 14. Demirel, Ö., (1997), Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme, Usem Yayınları.1., Baskı, AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 5 1 5
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Rapor Hazırlama 1 10 10
Rapor Sunma 1 10 10
Proje Sunma 1 2 2
Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 121

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 1 4 3 2 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 2 3 1 4 3 2 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 3 3 5 4 3 2 1 1 1 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek