GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
GOC101 GÖSTERİ CİMNASTİĞİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 5,00

LisansCimnastiğin tüm disiplinleri/kategorileri, ritim müzik ve hareket eğitimi, dans, tiyatro, drama ve farklı araç ve gereçler kullanarak hareket becerilerini, bilişsel becerileri, koreografik ve yaratıcı usulleri, sosyal ve estetik becerileri, duruş/postürü, vücut imajı, artistik sunum ve ifadeyi, geliştirmek, farklı gösteri şekillerini öğrenmek ve uygulamaktır.


Dr.Öğr.Üye Emine Kutlay


1 1. Hareket potansiyeli ve hayal gücünü arttırır,
2 2. Düşünce ve duyguları, yaratıcı hareket deneyimleriyle kendini ifade eder.
3 3. Duygusal fiziksel sosyal-eğlenceli sağlıklı bir çevre oluşturma ve geliştirir.
4 4. Bütün popülasyonlarda gösteri cimnastiğine ilişkin konsept geliştirebilme, farklı uygulamaları kavrar.
5 5. Kurs/seminerleri ve onun en yeni bilgilerini takip eder.
6 6. Teknolojiyi kullanabilme, literatür ve performansları takip eder.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Gösteri cimnastiği nedir? Cimnastiğin terminolojisi. Neden bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulur? Kültürel farklılıklar bu aktivite ve yaratılarda etkili midir? Görsel kaynaklardan yararlanma, profesyonel kişilerin vücut hareketlerini ve performanslarını analiz etme. Basit ritimleri tanıma (2/4, ¾, 4/4), temel vücut hareketleri (salınımlar, daireler, savrulmalar, kasılma ve gevşemeler, hoplamalar, sekmeler, sıçramalar, dönüşler, vücut dalgaları vb). Tutunma barı (bale) egzersizleri. Lokomotor ve lokomotor olamayan hareketler, doğaçlama teknikleri. Bağlantılar, adımlama teknikleri, müzik, alan ve uzay kullanımında farkındalık oluşturma, ritmik oyun ve aktiviteler. Koordinasyon, denge, beceri ve esnekliği geliştirme. Yaratıcı düşünce şekilleri. Kurgulama ve koreografi, hareket farkındalığı ve hayal gücü, duygusal, sunum ve ifade gücünü geliştirme. Sabit veya sabit olmayan objelerin kullanılması. Eş ve grup ile çalışmalar. Sahne, ışık, giysi ve makyaj tasarımı. Gösteri cimnastiğinde pratik uygulamalar.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gösteri cimnastiği nedir? Cimnastiğin terminolojisi, Neden bu tür etkinliklere ihtiyaç duyulur? Kültürel farklılıklar bu aktivite ve yaratılarda etkili midir? Görsel kaynaklardan ve teknolojiden yararlanma, profesyonel kişilerin vücut hareketlerini ve performanslarını analiz etme Teorik
2 Basit ritimleri tanıma (2/4, ¾, 4/4), ritim, müzik ve alan kullanımı uzaysal farkındalık (düzlemler, yönler, yörüngeler, yükseklik seviyeleri, hareket temposu ve hızı, yol katetme şekilleri), Isınma ve gerdirme egz., hareket kombinasyonlar uygulama
3 Temel vücut hareketleri (salınımlar, savrulmalar, dairesel hareketler, savrulmalar, kasılma ve gevşemeler, uzanmalar, hoplamalar, sekmeler, sıçramalar, dönüşler, vücut dalgaları vb) Isınma ve gerdirme egz., hareket kombinasyonlar uygulama
4 Temel vücut hareketleri (salınımlar, savrulmalar, dairesel hareketler, savrulmalar, kasılma ve gevşemeler, hoplamalar, sekmeler, sıçramalar, dönüşler, vücut dalgaları vb) Isınma ve gerdirme egz., hareket kombinasyonlar uygulama
5 Koordinasyon, denge ve beceriyi, esneklik, kas kuvvetini geliştirme, hareket hızı ve temposunu algılama, vücudun eklemlerinin fonksiyonlarını anlama, hareket bağlantılarını yapabilme Isınma ve gerdirme egz., hareket kombinasyonlar uygulama
6 Temel bale egzersizleri (barda ve yerde), temel ayak ve kol pozisyonları ve hareketleri Uygulamalar
7 Hareket komposisyonları ve koreografi, hareketlerin mantıksal bağlantıları, akıcılık, zorlukların dağılımı, bağlantı elementleri, müzikle teknik estetik ve duygusal ilişki, müziksel zamanlama Uygulamalar
8 Yaratıcı düşünce becerisi, yaratıcı hareket ve dans, hareket farkındalığı ve hayal gücü, duygusal gelişim ve ifade, her hareketin karakterinde uyum oluşturmak. Sahne, ışık, giysi ve makyaj tasarımı çalışmaları Uygulamalar
9 Ara Sınav Teorik ve Uygulama
10 Çağdaş/modern dans teknikleri ve uygulamaları Isınma ve gerdirme egz., hareket kombinasyonlar uygulama
11 Hayal gücünü kullanma, doğaçlama teknikleri, lokomotor ve lokomotor olmayan, manipulatif hareketler Kurgulama ve koreografik çalışmalar Sahne, ışık, giysi ve makyaj tasarımı. vücut pozisyonu, zamanlama, stil, geçişler ve eşle, grupla uygulama
12 Hayal gücünü kullanma, doğaçlama teknikleri, lokomotor ve lokomotor olmayan, manipulatif hareketler Kurgulama ve koreografik çalışmalar Sahne, ışık, giysi ve makyaj tasarımı. Temel ritim, ayak çalışması, vücut konumlandırma, zamanlama, stil, geçişler ve hepsini bir araya getirmek
13 Sabit veya sabit olmayan objelerin kullanılması Gösteri cimnastiğinde pratik uygulamalar Sahne, ışık, giysi ve makyaj tasarımı. Temel ritim, ayak çalışması, vücut konumlandırma, zamanlama, stil, geçişler ve hepsini bir araya getirmek
14 Sabit veya sabit olmayan objelerin kullanılması Gösteri cimnastiğinde pratik uygulamalar Sahne, ışık, giysi ve makyaj tasarımı. Temel ritim, ayak çalışması, vücut konumlandırma, zamanlama, stil, geçişler ve hepsini bir araya getirmek
15 Sabit veya sabit olmayan objelerin kullanılması Gösteri cimnastiğinde pratik uygulamalar Sahne, ışık, giysi ve makyaj tasarımı. Temel ritim, ayak çalışması, vücut konumlandırma, zamanlama, stil, geçişler ve hepsini bir araya getirmek
16 Final sınavı Uygulama

Scheff H, Sprague M, Nichols S Mc G (2005), Experiencing dance, Human Kinetics. Franklin E (1996), Dynamic Alignment, through imagery, Human Kinetics. Laird W (1988), Technique of Latin Dancing. Minton SC (1986) Choreography, Second Edition, Human Kinetics. Schrader CA (1996) A Sense of Dance, Human Kinetics. Weber B, Weber F (1994) Moderne Tanze, Falken-Verlag GmbH, Frankfurt. Gienger S (1988) Rhythmische Sport Gymnastik, Reinbek bei Hamburg. Palmer CH (2003) Teaching Rhythmic Gymnastics, Human Kinetics, USA. Özkan N. (1992) Ritim Eğitimi ve Ritmik Cimnastik. Orhun A. (1978) Beden Eğitimi ve Spor Hareket Bilgisi, Ders Notu, Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir, s.19-25. Tekin H. (1980) Ritmik Cimnastik, Ders notu, Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, İzmir. Müzik seti, ayna, tutunma barı, sabit veya olmayan farklı objeler


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Bütünleme Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 2 28
Takım/Grup Çalışması 14 2 28
Gözlem 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
Performans 14 1 14
Toplam İş Yükü (saat) 149

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 4 4 3 1 1 2 3 1 1
ÖÇ 2 4 3 4 4 2 1 1 2 3 1 1
ÖÇ 3 4 3 4 4 3 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 4 4 3 4 5 4 1 1 3 3 1 1
ÖÇ 5 4 3 4 4 2 1 1 1 5 1 1
ÖÇ 6 4 3 4 4 2 1 1 1 5 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek