GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD104 CANKURTARANLIK EĞİTİMİ Seçmeli Ders Grubu 4 8 3,00

LisansSuda kurtarma, temel yaşam desteği sağlama ve ilk yardım tekniklerini uygulayabilecek beceriyi kazandırmaktır.


Öğr. Gör. Dr. M. Akın Ongun


1 Sağlık ile ilgili temel kavramları tanımlar
2 Sağlıklı yaşam ile ilgili temel prensipleri açıklar
3 Cankurtaranlıkta güvenlik tedbirlerini bilir.
4 Acil durumlarda ilk yardım müdahalesini uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İlkyardım kuralları, ilk yardım teknikleri, boğulma ve yaralanmalarda taşıma teknikleri, suda müdahale ve sudan çıkma yöntemleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Temel Anatomi, ilkyardım kuralları
2 İlk yardım kuralları ve tekniklerini uygulama alıştırmaları
3 İlkyardım, suni solunum ve kalp masajı teknikleri
4 Cankurtaran malzemeleri, kullanım şekilleri, bakımı ve muhafazası
5 Yüzme stilleri teknikleri
6 Yüzme stilleri teknikleri
7 Suda kurtarma teknikleri
8 Ara Sınav
9 Suda kurtarma teknikleri
10 Suda yaralı taşıma yöntemleri ve teknikleri
11 Boğulmalarda temel yaşam desteği teknikleri
12 Yaralanmalarda müdahale yöntemleri ve teknikleri
13 Örnek olay çalışmaları
14 Örnek olay çalışmaları
15 Örnek olay çalışmaları
16 Final Sınavı

Kanbir, O. (2017). Sporda Sağlık Bilinci ve İlk Yardım, Ekin Kitabevi Yayınları, Bursa. Thygerson, A.L. ve Thygerson S.M. (2015). Standard First Aid, CPR, and AED 7th Edition, American College of Emergency Physicians (ACEP), USYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Uygulama/Pratik 14 2 28
Gözlem 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 9 3 27
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 3 15
Toplam İş Yükü (saat) 102

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 3 1 5 1 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 3 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 3 1 5 2 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek