GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD111 SPOR KÜLTÜR VE FELSEFESİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı; felsefe hakkında genel bilgiler vermek ve daha sonra sporun ne olduğu, sporda felsefenin olup-olamayacağı ve spor felsefesinin alanları hakkında bilgi verip spordan beklenenleri daha iyi anlayabilmek.


Öğr. Gör. Mehmet Yakup Acar


1 Bilgi ve bilimin ne olduğunu ve arasındaki farkları öğrenir
2 Felsefenin ne olduğunu ve günümüzde felsefenin ne işe yaradığını anlar
3 Antropolojinin alanlarını bilme ve günümüzdeki ifadelere bir yorum yapar
4 Estetik ve güzelliği bilme ve güzellik hakkında yorum yapar
5 Etik ve ahlak kavramlarını bilme ahlak konularında yorum yapar
6 Bilgi Kuramını bilme ve nasıl bilgi edindiğimizi öğrenir
7 Spor içerisindeki özellikleri bilme ve buna göre davranır
8 Spordaki ahlak kavramını anlayabilme ve sporda olması gereken ahlak hakkında yorum yapar
9 Spordaki estetik kavramını anlayabilme ve spordaki olması gereken estetik hakkında yorum yapar
10 Oyun felsefesini öğrenme sporda olması gereken oyun hakkında yorum yapar
11 Sporun sosyal işlevini anlar
12 Sporda da felsefenin olabileceğini anlar
13 Spor olaylarına felsefi boyutuyla bakabilme ve yorum yapar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Felsefenin ne olduğu ve sporun içersindeki özellikler verildikten sonra spor felsefesine ihtiyaç var mı tartışılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Bilgi nedir, bilgi türleri nelerdir?
2 Bilim nedir, bilimler kaça ayrılır?
3 Felsefenin kelime anlamı nedir, bilim ile felsefe arasında farklar nelerdir?
4 Felsefenin konuları nelerdir, antropoloji nedir, konuları nelerdir?
5 Estetik nedir, estetik ile güzellik arasında fark nedir?
6 Etik, ahlak nedir, arasındaki fark nedir? Ahlakın konuları, türleri nelerdir? Ahlak felsefesi nedir?
7 Mantık, metafizik ve bilgi kuramı nedir?
8 Ara sınav
9 Spor felsefesi nedir, sporun içersindeki aktiviteler nelerdir?
10 Sporun toplumsal işlevleri nelerdir?
11 Oyun felsefesi nedir?
12 Sporda estetik kavramlar nelerdir?
13 Sporda etik kavramlar nelerdir?
14 Sporun sosyal felsefesi nedir?
15 Olimpiyatların toplumsal işlevleri nelerdir? Olimpiyatların geleceği.
16 Final Sınavı

Kretchmar,R.S.(1994).Practıcal Phılosophy Of Sport, USA. Morton, A. (2006).Pratikte Felsefe,İstanbul Schorndorf, V.H.(1996)Sportphilosophie,Germany. Şahin,M.(1998) Spor Ahlakı,İstanbul Erdemli,A.(1996)İnsan,Spor ve Olimpizm,İstanbul. Erdemli,A.(1996) Spor Felsefesi,İstanbul.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 6 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 6 18
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 89

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 1 5 2 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 2 5 1 5 1 1 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 3 4 1 5 2 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 4 3 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 5 3 1 5 1 1 1 1 1 4 5 1
ÖÇ 6 5 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 7 5 2 4 3 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 8 4 1 5 3 1 1 1 1 4 5 1
ÖÇ 9 4 1 5 1 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 10 5 2 4 2 1 1 1 1 4 1 1
ÖÇ 11 3 1 4 3 1 1 1 1 4 3 1
ÖÇ 12 3 1 5 2 1 1 1 1 4 3 1
ÖÇ 13 4 1 5 1 1 1 1 1 4 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek