GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD112 SPOR TARİHİ VE TÜRK SPOR TEŞKİLATI Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


İlk insanoğlunun var olduğu günlerden günümüze kadar geçen zamanda oyun olgusunun nasıl yayıldığını ve değişik toplumlarda oyunların oluşmasına etki eden faktörlerin neler olduğunun belirlenmesinin öğretilmesi


Öğr. Gör. Mehmet Yakup ACAR


1 Yerleşik hayata geçtikten sonra toplumsallaşma sürecini anlar
2 İlk uygarlıklarda ve ilk medeniyetlerde hangi oyunlar oynandığı bilir
3 Oyunların spora nasıl dönüştüğünü kavrar
4 Orta çağda ve Yeni çağda spor anlayışının nasıl olduğunu bilir
5 Türkiye’deki ören yerlerindeki antik spor tesislerini bilir
6 Modern Olimpiyat Oyunları'nın gelişimini bilir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İlk insanoğluyla başlayan hareketlerin oyuna dönüşmesi ve daha sonra spor olması ve günümüze kadar bütün toplumların ve ülkelerin spora bakış açıları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Beden eğitimi ve spor kavramı, spor olgusunun kurumsallaşması.
2 İlk uygarlıklar olan eski Türkler, İranlılar, Çinliler, ve Hintlilerde spor.
3 Sümerler,Asur-Babil, Hititler ve antik Mısırlılarda spor.
4 Girit’te spor.
5 Antik Yunanlılarda spor anlayışı,spor tesisleri ve eğitim.
6 Antik Yunanlılarda spor çeşitleri, yapılışları ve spor anlayışının değişmesi.
7 Antik Yunanlılarda başlayan antik olimpiyatlar.
8 Ara sınav
9 Antik Romalılarda spor anlayışı, spor tesisleri, spor çeşitleri ve gladyatör dövüşleri.
10 Antik olimpiyatlarının kaldırılma nedenleri.
11 Batı Anadolu’daki antik spor tesisleri hakkında bilgi.
12 Orta çağda spor anlayışı.
13 Yeni çağda spor anlayışı.
14 Türkiye’de cumhuriyet döneminde spor anlayışı
15 Modern olimpiyatların kuruluşu, Olimpizm kavramının öğretilmesi ve olimpiyatların geleceği.
16 Final Sınavı

Alpman, C. Eğitimin bütünlüğü içinde beden eğitimi ve çağlar boyunca gelişimi, İstanbul. 1972. Akurgal, E. Anadolu uygarlıkları,İstanbul,1998. Greyse,B.De.Les jeux de Zeus,Bruxelles,1982. Saltık, S. Antik stadyumlar,İstanbul,1995. Kahraman,A.Osmanlı devletinde spor,Ankara,1995 Alexiou,S. Minos uygarlığı,İstanbul,1991. Keten,M. Türkiye’de spor,Ankara 1993. Swaddling, J, Antik olimpiyat oyunları,İstanbul 2000Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 1 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 3 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
Okuma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 77

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 2 4 3 3 1 1 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 3 5 3 3 2 3 1 1 2 4 1 1
ÖÇ 4 4 2 3 1 1 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 5 4 2 3 2 1 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 6 5 1 3 1 2 1 1 1 3 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek