GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD116 FOTOĞRAFÇILIK EĞİTİMİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Geleceğin iletişimcilerine fotoğraf teknolojisinin dünü ve bu günü ile ilgili bilgiler verilir. Bilimsel bir alt yapı oluşturmak, öğrencinin yaratıcı yönünün teknik ile birleştirilmesi zorunluluğu ile; fotoğrafın önemi, teknik ve estetik kullanımı, işlevsel ve sanatsal yönleri irdelenir. Makineler, objektifler, ışık, perspektif, diyafram, enstantene, flaşlar, aydınlatma kuralları, pozometreler, film gurupları ve özellikleri, filtreler, kompozisyon kuralları, etik ve dijital makineler ile bunların özellikleri tartışılır. Bakmak ve görmek arasındaki farklılığın, fotoğraf sanatındaki örnek yansımaları üzerinde gerekli tartışmalar yapılır. Ders için gerekli araç gereçlerin ve sarf malzeme ihtiyacının karşılanması durumunda, teori ile birlikte uygulamalarda yürütülür.


Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İmançer


1 Fotoğrafçılığın temel kavramlarını bilir
2 Fotoğrafın teknik kurallarını uygular
3 Estetik olarak doğru fotoğraflar üretir
4 Fotoğrafı iletişim alanında kullanır

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel fotoğrafçılık terimleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Fotoğrafın tarihçesi
2 Fotoğraf makinesinin yapısı, başlıca parçaları (objektif, obtüratör ve enstantene, deklanşör, vizör ve diğer parçaları), çeşitleri
3 Objektif türleri, merceklerin optik yapısı, objektif görüş açıları, objektiflerin odak uzaklıkları ve bunun fotoğraf makinelerindeki önemi
4 Pozlama kavramı. Pozlamayı etkileyen unsurlar; diyafram, enstantane ve iso kavramları, aralarındaki bağıntı.
5 Işık kullanımı ve ışığın özellikleri
6 Fotoğraf makinesinin diğer parçaları ve yardımcı gereçler
7 Filtreler
8 Arasınav (Vize)
9 Görüntü düzenlemesinde kompozisyon kuralları ve uygulanması
10 Dijital fotoğrafçılığın genel tarihçesi ve gelişimi
11 Dijital fotoğraf makineleri; DSLR (Dijital Single Lens Refleks) makineler
12 Hareketli Konunun fotoğraflanması
13 Alan Derinliği
14 Flaşlar
15 Mesleki fotoğrafçılık
16 Final

Levent Kılınç, Fotoğrafa Başlarken, Ankara, Dost Yayınları, 2002. Julian Calder-John Garrett, Her Yönüyle Fotoğrafçılık El Kitabı, Türkçesi: Eshar Kütevin-Ziya Kütevin, İstanbul, Say Yayınları, 1998. Michael Langford, Yaratıcı Fotoğrafçılık, Türkçesi: Ali Fazıl Durmuşoğulları, İstanbul, İnkılap Yayınları, 1998. Sabit Kalfagil, Fotoğrafın Yapısal Öğeleri ve Fotoğraf Sanatında Kompozisyon, İstanbul, Fotoğrafevi Yayınları, 2006. Erkan Terzi, Dijital Fotoğrafçılık, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 2004. Scott Kelby, Dijital Fotoğrafçılar İçin Photoshop, Çev: Banu Erol, İstanbul, Alfa Yayınları, 2004. Nadi Kafalı, Siyah-Beyaz ve Renkli Fotoğrafçılık, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000. Güler Ertan, Fotoğraf Terimleri Sözlüğü, İstanbul, Afa Yayıncılık, 1994. Ufuk M. Duygun, İFSAK Temel Fotoğraf Ders Notları, İstanbul, Özgün Ofset, 2000. Mehmet Ünal, Yaşamın Aynası Fotoğraf, İstanbul, Gendaş A.Ş, 1999. Çerkes Karadağ, Sözde Fotoğraf, İstanbul, İmge Kitabevi, 2000. Gültekin Çizgen, Fotoğrafın Görsel Dili, İstanbul, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 1998. John Hedgecoe, Siyah/Beyaz Fotoğraf Sanatı ve Karanlık Oda Teknikleri, Türkçesi: Ercan Tuzcular, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1999. John Hedgecoe, Her Yönüyle Fotoğraf Sanatı, İstanbul, Remzi Kitabevi, 1995. Ali Fazıl, Temel Fotoğraf Bilgileri, İstanbul, İnkılap Kitapevi, 1996. Ali Fazıl, Genel Fotoğraf Bilgileri, İstanbul, İnkılap Kitabevi, 1994. Erhan Ergin, Her Yönüyle Fotoğrafçılık Tekniği, İstanbul, İnkılap ve Aka Kitapevleri, 1982. Nazif Topçuoğlu, İyi Fotoğraf Nasıl Oluyor Yani?, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 1992. Nazif Topçuoğlu, Fotoğraf Ölmedi Ama Tuhaf Kokuyor?, İstanbul, YKY, 2000. Edouard Boubat, Fotoğraf Sanatı, Türkçesi: M. Nejat Özcan, İstanbul, İnkılap ve aka Kitapevleri, 1984. Susan Sontag, Fotoğraf Üzerine, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınları, 1993. John Berger, O Ana Adanmış, Türkçesi: Yurdanur Salman-Müge Gürsoy, İstanbul, Metis Yayınları, 1986. John Berger, Görme Biçimleri, İstanbul, Metis Yayınları, 1993. Roland Barthes, Camera Lucida, Türkçesi: Reha Akçakaya, İstanbul, Altıkırkbeş Yayınları, 1992. Greame Burton, Görünenden Fazlası, İstanbul, Alan Yayınları, 1995. Tom Ang, Dijital Fotoğrafçılık, Türkçesi: Melih Zafer Arıcan, İstanbul, İnkılap yayınları, 2004. Scott Kelby, Dijital Fotoğrafçının El Kitabı, Türkçesi: Mehmet Çömlekçi, İstanbul, Alfa Yayınları, 2007. Mary Price, Fotoğraf Çerçevedeki Gizem, Türkçesi: Ayşenaz-Kubilay Koş, İstanbul, Ayrıntı Yayınları, 2004. David Hurn, Fotoğrafçı Olmak Üzerine, Türkçesi: Ayşegül Yurdaçalı, İstanbul, Fv yayınlan, 2004. Fotoğraf Dergisi, İstanbul, Ant Yayıncılık (İki ayda bir yayınlanır). İz Dergisi, İstanbul, Fotoğrafevi Yayınları (İki ayda bir yayınlanır). Photo Dijital Dergisi, İstanbul, Ant Yayıncılık (İki ayda bir yayınlanır).Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Uygulama/Pratik 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 9 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
ÖÇ 2 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
ÖÇ 3 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
ÖÇ 4 5 1 3 1 1 1 1 1 1 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek