GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD118 EGZERSİZ BİLİMLERİNDE VERİ ANALİZİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 3,00

Lisans


Türkçe


Spor sağlık ve hareket bilimlerinde en sık kullanılan çalışma desenlerinin oluşturulması, makale, araştırma ve projelerde kullanılan sayısal çözümlemelerin öğrencilere örnekler ile açıklanmasıdır. Antrenörlük, hareket bilimleri, beden eğitimi, egzersiz fizyolojisi ve spor-sağlık alanlarında seçilmiş konularda temel ölçüm teknikleri ve testler kullanılarak elde edilen verilerin yorumlanması ve temel biyomotor özellikler ile ilişkilerini kurularak antrenman çıkarımlarının yapılması sağlanacaktır.


Yrd.Doç.Dr. M. Zeki ÖZKOL, Prof.Dr. Özgür ÖZKAYA


1 Spor bilimleri alanında, temel seviyedeki sayısal çözümleme yöntemlerini kavrar.
2 Veri türlerini tanımlar.
3 Temel biyomotor özelliklere ait verilere sayısal çözümlemeler uygular.
4 Temel biyomotor özellikler arasındaki ilişkileri yorumlar.
5 Temel biyomotor özelliklerde spor branşları arasındaki farkları yorumlar.
6 Temel biyomotor özelliklerde cinsiyetler arasındaki farkları yorumlar.
7 Verileri tablo ve grafik oluşturarak açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sayısal Analiz ve spor bilimleri uygulamaları ile antrenman bilimleri, egzersiz fizyolojisi ve spor sağlık bilimlerindeki araştırmalarda karşılaşılan problemlerin çözümlenip yorumlanmasında sıklıkla kullanılan sayısal yöntemler basit ve temel bir şekilde anlatılacaktır. Bununla birlikte sayısal analizlerde bilgisayar kullanımının gittikçe artması nedeniyle sayısal yöntemler kolay ve anlaşılır bir yapıda sunulacak ve konular spor bilimlerindeki araştırma, makale ve proje örnekleri ile açıklanacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor bilimlerinde sayısal analizin öneminin açıklanması, araştırma, makale ve proje örneklerinin gösterilmesi, bu örneklerdeki veri analizi bölümlerine giriş ve açıklamalar. Veri analizi bölümlerinin açıklanacağı makaleler: Makale-1= Genç Futbolcularda Tekrarlı Sprint Performansının Yaşa Göre İncelenmesi Makale-2= Çeşitli Dayanıklılık Protokollerine Verilen Metabolik Cevapların Karşılaştırılması Makale-3= Çocuk ve Genç Atletlerde Vücut Kompozisyonunun Değerlendirilmesi: Karşılaştırma Çalışması
2 Ölçme ve araştırmanın önemi ve spor bilimlerinde kullanımı.
3 Verilerin düzenlenmesi ve gösterilmesi; Temel biyomotor özellikler (kuvvet-sürat-dayanıklılık) ve yardımcı biyomotor özellikler de örnek veri setlerinin oluşturulması ve makale örneği ile desteklenmesi. Çalışma makalesi: Makale-4= Bir Grup Triatletin Antrenmana Bağlı Fiziksel, Fizyolojik ve Performans Değişimlerinin Boylamsal Olarak İncelenmesi
4 Merkezi eğilim ve değişkenlik ölçütlerinin tanımlanması ve makale örneği ile yorumlanması. Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-5= Kuvvet Antrenmanının Vücut Kompozisyonu ve Bazı Hormonlar Üzerine Etkisi
5 Hipotezin tanımlanması, kurulması ve makale örneği ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-6= Genç Futbolcularda Yo-Yo Aralıklı Toparlanma Test (Seviye 1) ve Tekrarlı Sprint Test Performanslarının Değerlendirilmesi
6 Temel biyomotor verilerin ilişki analizi ile örneklendirilmesi - (1). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-7= 8–12 Yaş Arası Çocukların Aerobik Kapasiteleri İle Beden Kitle İndeksleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
7 Temel biyomotor verilerin ilişki analizi ile örneklendirilmesi - (2). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-8=Elit genç Ritmik Cimnastikçilerde Beden Bileşimı ile Kemik Yaşı İlişkisi: Kesitsel Ve Tanımlayıcı Bir ön Çalışma
8 Arasınav
9 Branş gruplarında fark analizi örneklendirmeleri - (1). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-9=Basketbolcularda Dominant ve Non-Dominant Bacakların İzokinetik Kas Kuvveti ve Dikey Sıçrama Bakımından Karşılaştırılması
10 Branş gruplarında fark analizi örneklendirmeleri - (2). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-10= 10 Haftalık Fiziksel Etkinlik Programına Katılımın Fiziksel Uygunluğa Etkisi
11 Branş gruplarında fark analizi örneklendirmeleri - (3). Tablo ve grafik uygulamaları ile açıklanması. Çalışma makalesi: Makale-11= Farklı Yüklerde Yapılan Wingate Testlerinde Güç Değerleri
12 Laboratuvar uygulamaları ve örnek veri seti hazırlama - (1); Temel biyomotor veriler (Dayanıklılık örneği).
13 Laboratuvar uygulamaları ve örnek veri seti hazırlama - (2); Temel biyomotor veriler (Kuvvet örneği).
14 Laboratuvar uygulamaları ve örnek veri seti hazırlama - (2); Temel biyomotor veriler (Sürat örneği).
15 Genel tekrar
16 Final

Alpar R.,(2001). Spor Bilimlerinde Uygulamalı İstatistik, Nobel Yayın Dağıtım, AnkaraYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 22 1 22
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 5 5 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 6 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
ÖÇ 7 5 1 2 1 1 1 3 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek