GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD120 İŞARET DİLİ Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek


Asst. Prof. Pelin PİŞTAV AKMEŞE


1 İşaret dilini aktif kullanır.
2 işaret dilini kullanarak bilişim ve iletişime yönelik bilgi ve becerilerini geliştirir.
3 İşaret dilini kullanarak alanında edindiği bilgi ve yetenekleri disiplinlerarası çalışmalarda uygular
4 Kendi çalışmalarını alandaki ve dıştaki gruplara aktarır.
5 İşaret dili kullanarak işitme engelli bireylerle iletişim kurar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


İşitme engelli bireylerin kullandığı işaret dilini öğrenmek, öğretmek ve sosyal yaşam içerisinde gerektiğinde bu dili kullanma becerisi kazandırmak.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hafta Türk İşaret Dili, işaret dilinin genel özellikleri, Türk İşaret dili Alfabesi
2 Aile,Vücudumuz,Sağlık
3 Fiiller,Sıfatlar
4 Zıt Anlamlı Kelimeler,Sayılar
5 Duygular, Zaman
6 Taşıtlar, Trafik ve Renkler
7 Okul ve Eğitim
8 Ara sınav
9 9Giyecekler ve Yiyecekler
10 Ev Eşyaları, Meslekler
11 Bitkiler ve Hayvanlar
12 Spor, coğrafi terimler
13 İsimler, Deyimler
14 İller
15 Ülkeler
16 Final sınavı

Türk İşaret Dili,Birinci Seviye Eğitim Programı,Denizli İşitme Engelliler Derneği Türkçe Türk İşaret Dili Sözlüğü,MEB Türkçe Murat Atila,Konuşan Eller,Temel İşaret Dili Türkçe Türk İşaret Dili,Birinci Seviye Eğitim Programı,Denizli İşitme Engelliler Derneği Türkçe Türk İşaret Dili Sözlüğü,MEB Türkçe Murat Atila,Konuşan Eller,Temel İşaret DiliYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Quiz 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 5 2 10
Soru-Yanıt 14 1 14
Gözlem 5 2 10
Rol Oynama / Dramatize Etme 3 3 9
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
Toplam İş Yükü (saat) 95

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2
ÖÇ 2 3 1 3 1 1 1 1 1 2 1 5
ÖÇ 3 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2
ÖÇ 4 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 5 4 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek