GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT113 SPOR BİLİMİNE GİRİŞ Ders 1 1 5,00

LisansBeden Eğitimi ve Sporun Tarihsel gelişimi basamaklarını inceleme, spor biliminin temel kavramlarını, değişik bilim dalları üzerinden (psikolojik, sosyolojik, pedagojik, antrenman bilimi, sağlık vb. alanlar üzerinden temel düzeyde inceleyip yorumlayabilme becerisi kazandırmaktır.


Dr. Öğretim Üyesi Bülent YAPICIOĞLU


1 Beden eğitimi ve spor bilimlerinde temel kavramları açıklar
2 Spor Bilimleri ile İlgili Kavramları ve Sporun Tarihsel Gelişimini Yorumlar
3 Spor bilimlerinin bilimselleşme sürecini kavrar
4 Beden eğitimi ve spor felsefesini inceler
5 Sporun diğer bilimsel alanlar (Antrenman Bilimi, Fizyoloji, Sosyoloji, Psikoloji, Eğitim-Pedagoji- gibi) ile olan ilişkilerini kavrar.
6 Spor Bilimlerinde Meslek Alanlarını tanımlar ve açıklar
7 Spor Bilimlerindeki Bilgisayar Uygulamalarını ve Teknolojik Gelişmeler hakkında bilgi sahibidir

Birinci Öğretim


Yok


-


-


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İlk Ders (Tanışma)
2 Spor Bilimleri ile ilgili temel kavramlar
3 Sporun Tarihsel Gelişimi
4 Tartışma Grupları
5 Spor Felsefesi ve Etiği
6 Sporda Sosyo-Kültürel Boyutlar
7 Tartışma Grupları
8 Ara Sınav Haftası - 1
9 Ara Sınav Haftası - 2
10 Spor Fizyolojisi ve Mekaniği (Temel Başlıklar Giriş)
11 Antrenman ve Hareket / Beslenme (Temel Başlıklar Giriş)
12 Tartışma Grupları
13 Spor Psikolojisi / Spor Pedagojisi (Temel Başlıklar Giriş)
14 Tartışma Grupları
15 Final Sınav Haftası-1
16 Final Sınav Haftası-2

1. "Spor Bilimlerine Giriş"Editör: Nevzat MİRZEOĞLU. Spor Yayınevi ve Kİtapevi 2017. Geliştirilmiş 2. Baskı 2. "SPOR BİLİMLERİNE GİRİŞ" Editör Doç.Dr. Hayri ERTAN T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2509 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1480


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Uygun Değil


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 14 2 28
Derse Katılım 14 2 28
Tartışma 14 2 28
Alan Çalışması 1 1 1
Rapor Hazırlama 2 3 6
Rapor Sunma 2 3 6
Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 14 1 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 1 14
Ev Ödevi 7 1 7
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 2 4 4 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 2 4 2 4 3 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 4 2 4 4 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 4 4 2 4 3 3 1 1 1 2 3 1
ÖÇ 5 3 2 4 4 4 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 6 5 2 5 4 3 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 7 4 2 4 3 4 1 1 1 2 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek