GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT317 ANTRENMAN BİLİMİ I Ders 3 5 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; temel biyomotor yetilerin tüm ayrıntılarını, bu yetilerin gelişimine yönelik antrenman programlarını yazabilmeyi ve yorumlayabilmeyi öğretmek.


Prof.Dr. BAHTİYAR ÖZÇALDIRAN


1 Antrenman kavramı ile yüklenme dinlenme ilişkilerini, süperkompenzasyon kavramını açıklar.
2 Enerji sistemleri ve antrenman bilimdeki önemini ve birim antrenman yazımındaki etkilerini açıklar.
3 Farklı yaş gruplarında yüklenme dinlenme ilişkilerinin enerji sistemleri ile birim antrenman yazar.
4 Antrenman yüklenme yöntemlerini açıklar.
5 Temel ve yardımcı biyomotor yetileri açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Antrenman biliminin temel yapısını oluşturan biyomotor yetilere ilişkin genel ve özel detaylar ile bu detayların birim antrenman yazım ilkeleri.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Antrenman nedir ,antrenman çeşitleri nelerdir.süperkonpenzasyon kavramının açıklanması Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
2 Yüklenme ve dinlenme ilişkileri ve dinlenme çeşitlerinin açıklanması Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
3 Enerji sistemlerine giriş ve enerji sistemlerinin antrenman yazım ve uygulamalarındaki öneminin açıklanması Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
4 İlk üç haftada işlenen konuların basit birim antrenman yazılımı üzerine çalışmalar Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
5 Yüklenme yöntemlerine giriş,yüklenmenin şiddeti,süresi,kapsamı ve sıklığı konularının incelenmesi Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
6 Yüklenme yöntemlerinin detaylandırılması Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
7 İşlenen konuların pekiştirilmesine yönelik, farklı yaş ve performans grupları ile ilgili birim antrenman yazım alıştırmaları, Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
8 Ara sınav Sınıfta yazılı sınav
9 Biyomotor yetilere giriş Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
10 Dayanıklılık yetisinin açıklanması. Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
11 Dayanıklılık antrenmanlarının antrenman yazım ve uygulamalarındaki önemi Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
12 Kuvvet yetisinin açıklanması Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
13 Kuvvet yetisinin antrenman yazım ve uygulamalarındaki önemi Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
14 Sürat yetisinin açıklanması Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
15 Sürat tetisinin antrenman yazım ve uygulamalarındaki önemi Sınıfta anlatım, Saha uygulaması.
16 Final sınavı Sınıfta yazılı sınav

Vladimir Issurin (2008), “Principles and Basics of Advanced Athletic Training”, published by UAC, Michigan USA, Yardımcı Kitaplar: Baechle, T.R., Earle, R.W. (2008), Essentials of Strength Training and Conditioning, Human Kinetics, USA Aaberg, E. (2006), Muscle Mechanics, Human Kinetics, USA Tudor O. Bompa (2007), “Antrenman Kuramı ve Yöntemi-Dönemleme”, Spor Yayınevi ve Kitapevi, Ankara Sedat Muratlı, Gülşah Şahin, Osman Kalyoncu (2005), “Antrenman ve Müsabaka”, Yaylım Yayıncılık, İstanbulYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 145

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 3 3 1 1 1 3 2 1 1
ÖÇ 2 5 4 3 3 1 1 1 4 2 1 1
ÖÇ 3 5 4 3 3 4 2 2 5 2 1 1
ÖÇ 4 5 4 3 3 1 1 1 3 2 1 1
ÖÇ 5 5 4 3 3 1 1 1 3 2 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek