GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
BEÖ313 SPOR PSİKOLOJİSİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; sporda fiziksel becerilerin olduğu kadar psikolojik becerilerin de öneminin olduğunu; bu bağlamda stres ve kaygıyla başa çıkmayı, konsantrasyon becerilerini geliştirmeyi, motivasyonu artırabilmek için gerekli teknikleri öğretmeyi ve yarışma ile müsabaka süreçlerinde (öncesi-sırası-sonrası) doğru yaklaşım geliştirebilmelerini sağlamaktır.


Associate. Prof. Zişan Kazak Çetinkalp


1 Genel psikolojik ilkeleri kavrar.
2 Sporda algılama ve öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini kavrar.
3 Dikkat ve konsantrasyonu tanımlar ve geliştirir.
4 Kişiliğin spor ve sportif faaliyetler üzerindeki etkilerini kavrar.
5 Sporda kaygı, korku ve stres kavramlarını tanımlar, bunlarla başa çıkma stratejilerini öğretir ve uygular.
6 Motivasyonu tanımlar ve motivasyonu artırma yollarını öğretir.
7 Sporda liderlik, özgüven ve özyeterlik kavramlarını tanımlar ve önemini kavrar
8 Hedef belirleme ilkelerini kavrar.


Yok


Yok


Spor psikolojisinin tarihi, konusu ve spor psikologunun görevleri, uyarılmışlık, kaygı, stres ve korku, algılama ve dikkat, konsantrasyon, motivasyon, sporda kişilik, motivasyon, saldırganlık, liderlik, grup birlikteliği.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Spor Psikolojisi Konusu-Tarihi / Spor psikologu ve görevleri
2 Algılama ve Öğrenme
3 Dikkat
4 Konsantrasyon
5 Kişilik
6 Uyarılmışlık
7 Kaygı ve korku
8 Ara sınav
9 Stres
10 Motivasyon
11 Liderlik
12 Özgüven
13 Özyeterlik
14 Akış deneyimi
15 Hedef Belirleme
16 Final sınavı

Konter,E. Spor Psikolojisi El Kitabı, Nobel,2006 Tiryaki,Ş. Spor Psikolojisi, Eylül Kitabevi,2000. Weinberg,R&Gould,D. Foundations of Exercise and Sport Psychology, Human Kinetics,2003. Tenenbaum,G& Eklund,R.C. Handbook of Sport Psychology, WILEY,2006.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Bireysel Çalışma 12 3 36
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 3 1 2 1 1 1 3 2 1
ÖÇ 2 5 3 3 3 2 1 1 2 2 1 1
ÖÇ 3 4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 4 4 3 3 3 3 1 2 2 2 3 1
ÖÇ 5 5 3 3 3 3 1 2 1 2 2 1
ÖÇ 6 4 3 3 3 3 1 2 1 1 2 1
ÖÇ 7 4 3 3 3 3 1 1 1 1 2 1
ÖÇ 8 5 3 3 3 3 1 1 1 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek