GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT319 SPORDA BECERİ ÖĞRETİMİ Ders 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; becerilere yönelik kavramları ve becerileri etkileyen değişkenleri öğretmek, beceri çeşitleri hakkında bilgiler vermek, sportif becerilerin öğretim yöntemlerini inceleyerek becerilerin transfer durumlarını öğretmek, öğrenilen becerilerin korunması konusunda etkili değişkenleri kavratmaktır.


Dr. Öğrt. Üyesi ERSİN ALTIPARMAK


1 Beceri öğretiminin tarihsel gelişimini yazar.
2 Beceriler üzerinde etkili kavramları açıklar.
3 Becerilerin farklı sınıflandırmalarını karşılaştırır.
4 Motor performans ve motor yetenek faktörleri açıklar.
5 Öğrenme ve performans eğrilerine etkili faktörleri yazar.
6 Motor becerilerin öğretilmesinde bilgilendirmenin farklılıklarını hatırlayabilme, bu farklılıkları değişen durumlarda uygular.
7 Becerilerin öğretiminde sonuç bilgisi kullanarak açıklar.
8 Becerilerin öğretiminde yüklenme dinlenme ilişkilerini kavrar.
9 Becerilerin öğretiminde kullanılan farklı yöntemleri uygular.
10 Motivasyon ve aktivasyon kavramlarını hatırlayarak gereken durumlarda uygular.
11 Becerilerin transferini sağlayacak koşulları açıklar.
12 Becerilerin korunmasında etkili faktörleri açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Beceri öğretiminde etkili kavramlar, beceri çeşitleri, becerilerin öğretiminde kullanılan yöntemler, bilgilendirme ve çeşitleri, motivasyon ve aktivasyon, becerilerin transferi, becerilerin korunması.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Beceri öğretiminin tarihsel gelişimi, beceri, yetenek, öğrenme kavramları, beceriler üzerinde etkili kavramlar
2 Becerilerin sınıflandırılması, farklı beceri sınıflandırmalarının incelenmesi
3 Motor performans ve performansın özellikleri
4 Motor yetenek faktörlerin incelenmesi
5 Motor becerilerin öğrenilmesinde öğrenme performans eğrileri, motor becerilerin öğrenilmesinde etkili safhalar
6 Motor becerilerin öğretilmesinde bilgilendirme, bilgilendirmenin boyutları, görev öncesi sırası ve sonrasında verilen bilgiler
7 Sonuç bilgisi ve sonuç bilgisinin sıklığı
8 Ara sınav
9 Motor beceri alıştırmalarının niceliksel, niteliksel ve zamansal yönleri
10 Becerilerin öğretiminde kullanılan farklı yöntemler
11 Motivasyon, motivasyonun işlevleri ve çeşitleri, bir motor görevi motive eden etkenlerin incelenmesi
12 Performans öncesi aktivasyon artırma teknikleri
13 Performans öncesi aktivasyon artırma teknikleri
14 Becerilerin korunması ve etkili faktörlerin incelenmesi, becerileri akılda tutmanın ölçülmesi, kısa ve uzun süreli bellek
15 Becerilerin korunması ve etkili faktörlerin incelenmesi, becerileri akılda tutmanın ölçülmesi, kısa ve uzun süreli bellek
16 Final sınavı

Cratty B.j. Teaching Motor Skills, Derleyen Prof.Dr. Hasan Kasap, İstanbul, 1988 Açıkgöz K. Etkili Öğrenme ve Öğretme, Kanyılmaz Matbaası, İzmir, 1996 Magill R.A. Motor learning, USA, 1989 Schmidt R.A. Motor Control And Learning, Human Kinetics, USA,Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Seminer 1 20 20
Bireysel Çalışma 14 5 70
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
Toplam İş Yükü (saat) 166

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 2 1 1 1 1 1 1 2 3 1
ÖÇ 2 4 2 2 3 3 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 3 5 2 2 3 1 1 1 1 2 1 1
ÖÇ 4 5 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1
ÖÇ 5 4 3 2 3 3 1 2 1 3 1 1
ÖÇ 6 5 3 2 2 3 1 1 3 3 3 1
ÖÇ 7 4 2 2 3 1 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 8 5 2 2 3 2 2 1 3 1 1 1
ÖÇ 9 4 2 2 3 4 2 1 1 2 1 1
ÖÇ 10 4 2 3 3 4 2 2 1 3 4 1
ÖÇ 11 4 2 3 3 3 2 1 1 1 2 1
ÖÇ 12 5 2 2 3 2 2 1 1 1 3 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek