GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT413 SPORDA ANALİZ VE YÖNTEMLERİ Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilerin; kendi sportif branşlarında uygulanan hareketleri niteliksel ve niceliksel olarak inceleyebilmeyi öğrenebilmesi ve hareketlerin teknik analizinin, kinesyoloji, biyomekanik, anatomi ve pedagoji gibi bilim dallarından yararlanarak doğru ve hatalı taraflarının ortaya çıkarılmasını amaçlamaktadır. Ayrıca branşlara yönelik müsabaka analizlerini el notları ya da bilgisayar programlarıyla uygulayabilme becerisini kazandırmaktır.


Dr.Öğr.Üyesi Faik Vural


1 Hareketi gözlemleyebilme
2 Gözlemlemenin nasıl yapılacağı kavrayabilme.
3 Hareketteki hataları ortaya çıkarabilme.
4 Hatalı hareketin kaynağını bulup, problemi düzeltebilme
5 Uygun geribildirim sağlayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hareketlerin morfolojik analizleri. Sportif hareketin nitelikleri. Sportif hareketlerin nicel ve nitel analizleri. El analizleri. Bilgisayar analiz teknikleri


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnsan hareketlerinin kaynağı. Refleksler, Sinir sistemiyle birlikte hareket sisteminin fizik kurallarıyla olan ilintisi. Sportif hareketlerin morfolojik analizleri.
2 Hareket İletimi. Hareketin Akıcılığı ve esnekliği. Sportif harekette psikolojik özellikler.
3 Nitel analiz nedir? Nitel analizde yararlanılan bilim dalları. Nitel analizin interdisipliner durumu.
4 Nitel analizin genel yapısı. Kapsamlı model ve gözlemsel model. Sportif Hareketlerde kapsamlı ve gözlemsel model uygulaması
5 Sporda performans analizi kavramı. Sportif performans analizinin uygulama amaçları (Tekniğin analizi, Etkinliğin analizi, Hareket analizi, Maç ve müsabaka analizi, Çalışma/dinlenme analizi)
6 Nitel analiz basamaklamaları.
7 Genişletilmiş gözlemleme,. Hareketteki hataların teşhisi. Kendi branşı ile farklı branşlardaki hareket analiz uygulaması
8 ARA SINAV
9 Teknik analiz: Teknik analizde koordinasyon. Sportif performanta beceri tipleri. Branşa yönelik teknik analiz çalışmaları.
10 Nicel analiz ve uygulamaları. Branşa yönelik teknik analiz çalışmaları
11 Sporda lokomotor ve karmaşık hareket analizleri. Kinesyolojik hareket analiz uygulamaları. Hareket analiz uygulamaları.
12 El ve bilgisayar maç analiz anlatımı. Hareket analiz uygulamaları.
13 El ve bilgisayar maç analiz anlatımı. Hareket analiz uygulamaları.
14 Nicel, nitel, teknik analiz sunumları. Sunumlar
15 Nicel, nitel, teknik analiz sunumları. Sunumlar
16 FİNAL

• Knudson D.V.Qualitative Analysis of Human Movement. Human Kinetics.1997 • McGinnis P.M Biomechanics of sport and exercises Human Kinetics 1999Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 5 1 3 5 1 1 1 1 1 4
ÖÇ 2 5 5 1 3 5 1 1 1 1 1 4
ÖÇ 3 5 5 1 3 5 1 1 1 1 1 4
ÖÇ 4 5 5 1 3 5 1 1 1 1 1 4
ÖÇ 5 5 5 1 3 5 1 1 1 1 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek