GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT413 SPORDA ANALİZ VE YÖNTEMLERİ Ders 4 7 4,00

Lisans


Türkçe


Bu ders kapsamında temel olarak sporda performans kavramının anlaşılması, geliştirilmesi ve analizine odaklı uygulamalı bir eğitim amaçlanmaktadır. Bu amaçla müfredat kapsamında; taktiksel analiz, teknik etkinliğin ölçülmesi ve bir dizi modern teknik ve teknoloji kullanarak gerçek spor performansında spesifik teknik analiz bilgisine ait becerilerin aşamalı olarak kazandırılabilmesidir. Ayrıca antrenman ve performans alanlarındaki pratik ve bağlamsal bilgilerin geliştirilebilmesi, çeşitli spor branşlarındaki performans analizi antrenörlerinin uygulamalarının değerlendirilmesi ile performans analizi alanında gerekli olan özel, mesleki becerilerin kazandırılmasının sağlanması.


Dr.Öğr.Üyesi Faik Vural


1 Sporda performans analizi kavramını açıklayabilir ve analiz uzmanının görevlerini bilir.
2 Spor branşlarına ait becerileri multidisipliner yaklaşımlar ile gözlemler ve tanımlar
3 Teknik analiz ve beceri kazandırma yöntemlerini bilir
4 Sporda Veri Analizi Yöntemleri ile analizler yapar ve verileri görselleştirebilir
5 Uygulama alanındaki problemleri tanımlayabilir ve çağdaş performans analizi yaklaşımlarıyla çözümler

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Hareketlerin morfolojik analizleri. Sportif hareketin nitelikleri. Sportif hareketlerin nicel ve nitel analizleri. El ile işaretleme yöntemine dayalı analizler, Bblgisayar analiz teknikleri.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 İnsan hareketinin temelleri, hareket sisteminin fizik ve mekanik kurallarıyla ilişkisi, spor branşlarında becerinin tanımlanması.
2 Sporda performans analizinin temelleri, analiz uzmanlarının uygulama alanları ve uygulama yöntemlerine giriş.
3 Nitel ve nicel analiz teknikleri, geri bildirim yöntemleri ve uygulamaya aktarımı
4 Nitel analizin genel yapısı, kapsamlı model ve gözlemsel model, sportif hareketlerde kapsamlı ve gözlemsel model uygulaması
5 Sportif becerilerde tekniğin analizi ve etkililik düzeylerinin belirlenmesi, hareket analizi, antrenman, yarışma, müsabaka analizi ile çalışma/dinlenme analizlerine yönelik yöntemler
6 Performans analizine yönelik literatür incelemesi, sonuçların değerlendirilmesi ve performans analizinde sporcu öğrenimi.
7 Niteliksel hareket tanımlama, Gözlem formları oluşturma, Genişletilmiş gözlemleme, Hareketteki hataların teşhisi.
8 ARA SINAV
9 Bireysel spor branşlarında analiz teknikleri ve uygulamaları (Dartfish, Kinovea vb. programlarının kullanımı).
10 Takım sporlarında (futbol, basketbol, hentbol, voleybol), tenis ve su topu branşlarında Pro Analiz programı kullanımı ve müsabaka analiz uygulamaları.
11 Branşlardaki güncel müsabakaların programlar ile analizi, elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirmeler için SPSS programına verilerin işlenmesi.
12 Müsabakaya verilerinin analizi ve sonuçların görselleştirilmesi
13 Analizler ile elde edilen sonuçların antrenörlükte kullanımı (ileri bildirim, feed-forward), eksik yönlerin tartışılması
14 Branşlara yönelik gruplar ile canlı müsabaka analizi.
15 Canlı müsabaka analizinin, Pro Analiz programı ile yapılması ve sonuçların değerlendirilmesi.
16 Final Sınavı

• O'Donoghue, P. (2014). An introduction to performance analysis of sport. Routledge. • Hughes, M., Franks, I. M., Franks, I. M., & Dancs, H. (Eds.). (2019). Essentials of performance analysis in sport. Routledge. • Araújo, D., Couceiro, M. S., Seifert, L., Sarmento, H., & Davids, K. (2021). Artificial Intelligence in sport performance analysis. Routledge.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 4 56
Bireysel Çalışma 8 2 16
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 1 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10
Okuma 8 2 16
Toplam İş Yükü (saat) 124

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 4 2 3 3 3 3 1 3 1 2
ÖÇ 2 5 5 4 3 3 4 3 1 3 2 2
ÖÇ 3 5 3 3 4 4 3 2 1 3 1 4
ÖÇ 4 5 3 3 3 3 2 2 3 3 1 4
ÖÇ 5 5 3 3 3 3 3 2 1 3 1 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek