GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT412 BİREYSEL ANTRENÖRLÜK Ders 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı öğrencilere; bireyin fiziksel uygunluk düzeyini belirleyebilme ve yorumlayabilme, bireysel antrenman programı yapabilme, yapılan antrenman programını uygulama ve yönetme özelliklerini öğretmektir.


Prof.Dr. Özgür Özkaya


1 Sağlıklı olma (wellness) ve fiziksel uygunluk temel kavramlarını açıklar.
2 Bireyin fiziksel uygunluk düzeyini anket ve testlerle belirler.
3 Anket ve test sonuçlarını yorumlar.
4 Bireysel antrenman programı hazırlar.
5 Yapılan egzersiz programını uygulatır ve yönetir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sağlıklı olma (wellness) ve fiziksel uygunluk hakkındaki temel kavramlar ve ilkeler; Fiziksel uygunluk düzeyinin belirlenmesi için anketler ve testler, anket ve test sonuçlarının değerlendirilmesi, bireysel egzersiz programını planlamanın temel ilkeleri, aerobik uygunluğun belirlenmesi, aerobik antrenman programlarının düzenlenmesi, kas kuvveti ve kassal dayanıklılığın belirlenmesi, direnç antrenman programı düzenleme, esneklik testleri, esneklik testlerini değerlendirme ve esneklik programını düzenleme, vücut kompozisyonunu belirleme, obezite ve nedenleri, vücut ağırlığının kontrolü, bazı hastalıklar ve bu hastalıklarda yapılacak egzersizler.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Sağlıklı olma (wellness) ve fiziksel uygunluk hakkındaki temel kavramlar ve ilkeler
2 Fiziksel uygunluk düzeyinin belirlenmesi için anketler ve testler, anket ve test sonuçlarının değerlendirilmesi,
3 Oksijen kullanımı ve egzersizde enerji harcamanın hesaplanması
4 Bireysel egzersiz programını planlamanın temel ilkeleri,
5 Aerobik uygunluğun belirlenmesi,
6 Aerobik antrenman programlarının düzenlenmesi
7 Kas kuvveti ve kassal dayanıklılığın belirlenmesi,
8 Ara sınav
9 Direnç antrenman programı düzenleme
10 Direnç antrenmanı yaparken kullanılan araçları tanıma ve kullanımını öğrenme
11 Esneklik testleri, esneklik testlerini değerlendirme ve esneklik programını düzenleme
12 Vücut kompozisyonunu belirleme, vücut ağırlığının kontrolü
13 Kalp-dolaşım hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol ve fiziksel aktivite
14 Obezite, obezitenin nedenleri ve fiziksel aktivite
15 Diyabet ve fiziksel aktivite
16 Final sınavı

1. Brooks D. (1998); Program design for personal trainers. Human Kinetics, Champaign. 2. Earle R.W., Baechle T.R. (2004); NSCA’s Essentials of Personal Training. Human Kinetics, Champaign. 3. Heyward V.H. (2002), Advanced fitness assessment and exercise prescription, Human Kinetics, Champaign, Illinois. 4. Erkan N. (1998), Sağlık, mutluluk, zindelik, güzellik ve uzun ömür için yaşam boyu spor.Bağırgan Yayımevi, Ankara. 5. Özer K. (2001), Fiziksel uygunluk, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Gözlem 14 3 42
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 151

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 3 3 3 3 1 1 2 1 1 2
ÖÇ 2 5 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1
ÖÇ 3 5 3 3 3 1 1 1 1 3 1 1
ÖÇ 4 5 3 3 3 4 1 1 4 3 1 1
ÖÇ 5 5 3 3 3 2 1 1 5 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek