GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ANT416 ARAŞTIRMA PROJESİ Ders 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Öğrencileri bilimsel çalışmalara hazırlamak araştırma süreci hakkında deneyim kazanmalarını sağlamak.


Doç. Dr. Ferudun DORAK


1 Problem çözme becerisi kazanır.
2 Beden Eğitimi ve Sporla ilgili çeşitli konularda bilimsel araştırma projesi hazırlar.
3 Bilimsel veri toplar
4 Bilimsel verileri değerlendirir, çalışmaları raporlaştırır ve sunar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Ders kapsamında bilimsel araştırma yapmanın yöntemleri ve araştırma teknikleri , kısa bir araştırma projesi hazırlayıp sunma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Araştırma yöntemlerine giriş
2 problem çözme
3 literatür tarama
4 Problemi tanımlama
5 Araştırma metni düzenleme
6 Bilimsel araştırmalarda etik kurallar
7 İstatistik yöntemleri
8 istatistik yöntemleri
9 İstatistik yöntemleri
10 ara sınav
11 Dİğer Araştırma yöntemleri
12 Nitel araştırma
13 Nicel araştırma
14 Araştırma sürecinin tamamlanması
15 Araştırma sürecinin tamamlanması
16 final sınavı

Horzum, Tuğba, et al. "Sosyal Bilimler Alanlarında Hazırlanan Tezler için Raporlaştırma Önerileri: Bir Tez Nasıl Yazılmalıdır?." Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 36.3 (2016). 2. Day, Robert A., and Gülay Aşkar Altay. "Bilimsel bir makale nasıl yazılır ve yayımlanır?." (1996). 3.Büyüköztürk, Şener, et al. "Bilimsel araştırma yöntemleri." (2015): 23.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Proje Sunma 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 3 42
Takım/Grup Çalışması 3 5 15
Proje Sunma 2 3 6
Makale Kritik Etme 5 4 20
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
Performans 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 152

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 5 2 3 4 3 3 1 2 3 2 1
ÖÇ 2 4 2 3 2 4 2 1 2 1 1 2
ÖÇ 3 4 2 3 2 2 2 1 1 2 1 4
ÖÇ 4 5 2 3 2 2 2 1 2 2 1 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek