GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ATL403 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ III (ATLETİZM ) Ders 4 7 5,00

Lisans


Türkçe


Atletizmin sprint, sprint engel, atma ve atlama disiplinleri için uzun süreli (9-12 yıl) çift quadranyal (8 yıllık-çift olimpik döngü), quadranyal (4 yıllık-tek olimpik döngü) ve yıllık antreman planlarının oluşturulmasında kullanılacak bilgi ve becerileri öğrenciye kazandırmak.


Muzaffer Colakoglu, PhD


1 Atletizme özgül uzun süreli (8-16 yıl) antrenman planları gerçekleştirir.
2 Daha kısa süreli (4-8 yıl) antrenman planlarını detaylandırır.
3 Atletizmin sprint, sprint engel, atma ve atlama branşlarına özgül yıllık antrenman programlarını uygun periyotlama tarzları kullanarak düzenler.


Yok


Yok


1) Uzun süreli Planlama'nın Genel Görünümünün İncelenmesi; a- Eğlenceli Sportif Katılım Fazı (Erkekler 6-9 yaş; Kızlar 6-8 yaş) b- Antrenmanı Öğrenme Fazı (Erkekler 9-12 yaş; Kızlar 8-11 yaş) c- Antrenman için Antrenman Fazı (Erkekler 12-16 yaş; Kızlar 11-15 yaş) d- Müsabaka için Antrenman Fazı (Erkekler 16-18 yaş; Kızlar 15-17 yaş) e- Kazanmak için Antrenman Fazı (18+ yaş) f- Performans Sporculuğunu Kademeli Olarak Bırakma (detraining dönemi) 2) Bu sürecin içinde çocukluk ve ergenlik dönemlerine denk gelen ait kritik evrelerin özelliklerine göre antrenman planlarının oluşturulması, tekli, çiftli ve çoklu yıllık periyotlamaların uzun süreli planda yıllara göre dağılımı, çocukluktan itibaren fiziksel egzersizlerin antrenmanın nitelik (egzersiz şiddeti vb, hangi özelliklerin vurgulanacağı, oyun şeklinde mi yoksa formal mi olacağı, müsabakaya katılım) ve nicelik (yılda kaç hafta, haftada kaç seans, seans süresi vb) olarak görünümü. 3) Sprint ve sprint engeller, atmalar ve atlamalar için yıllık antrenman planlaması; a- Periotlamanın etkileri ve periotlanmamış antrenmanla kıyaslamalar. b- Lineer, non-lineer ve blok periyotlama modellerinin avantaj ve dezavantajlarının sprint, sprint engel, atma ve atlama disipleri açısından incelenmesi. c- Periyotlama modellerinin sprint, sprint engel, atma ve atlama disipleri yıllık planlarına uygulanması.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Uzun süreli (8-12 yıl) Planlama'nın Genel Görünümünün İncelenmesi; a- Eğlenceli Sportif Katılım Fazı (Erkekler 6-9 yaş; Kızlar 6-8 yaş) b- Antrenmanı Öğrenme Fazı (Erkekler 9-12 yaş; Kızlar 8-11 yaş) c- Antrenman için Antrenman Fazı (Erkekler 12-16 yaş; Kızlar 11-15 yaş) d- Müsabaka için Antrenman Fazı (Erkekler 16-18 yaş; Kızlar 15-17 yaş) e- Kazanmak için Antrenman Fazı (18+ yaş) f- Performans Sporculuğunu Kademeli Olarak Bırakma (detraining dönemi)
2 a-Uzun süreli planlama boyunca antrenman planlarının oluşturulurken, tekli, çiftli ve çoklu yıllık periyotlamaların uzun süreli planda yıllara göre dağılımı nasıl olmalı? b-Uzun süreli planın her bir antrenman fazında antrenmanın içeriğini nasıl olmalı? Tartışma.
3 a-Çocukluk ve ergenlik çağlarında gözlenen kritik gelişim dönemlerde atletizm branşlarına özgül antrenmanlarda hangi fizyolojik özelliklerinin geliştirilmesi üzerinde durulmalı? b-Bu kritik gelişim dönemlerinde antrenman planı ve uygulamaları nasıl olmalı? Kritik gelişim dönemleri göz önünde bulundurularak uzun süreli antrenman planı yazma uygulamaları.
4 a-Atletizmde yıllık antrenman planı oluşturmanın amaçları nelerdir? b-Bir antrenman yılı planlanmadığında oluşacak sorunlar neler olabilir? c-Yıllık planın dönemlere ayrılması (periyotlama) atletizm disiplinleri için neden gereklidir? Tartışma.
5 a-Periotlama nedir ve hangi amaçla uygulanır? b-Periyotlanmış ve periyotlanmamış bir yıllık antrenman planın performans gelişimi açısından sonuçları neler olabilir? c-Bir yıllık antrenman planını atletizmin disiplinlerine göre dönemlere ayırırken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Tartışma.
6 Lineer periyotlama nedir? Atletizmin sprint, sprint engel, atma ve atlama disiplinlerinde nasıl uygulanır?Bu disiplinlerin her biri için performans gelişimi ve zirveleme hassasiyeti açısından avantaj ve dezavantajları neler olabilir? Bu dönem ele alınan Atletizm disiplinlerinde Lineer periyotlama ile yıllık antrenman planı yazma uygulamaları.
7 Non-lineer periyotlama nedir? Atletizmin sprint, sprint engel, atma ve atlama disiplinlerinde nasıl uygulanır? Bu disiplinlerin her biri için performans gelişimi ve zirveleme hassasiyeti açısından avantaj ve dezavantajları neler olabilir? Bu dönem ele alınan Atletizm disiplinlerinde Non-lineer periyotlama ile yıllık antrenman planı yazma uygulamaları.
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 Blok periyotlama nedir? Atletizmin sprint, sprint engel, atma ve atlama disiplinlerinde nasıl uygulanır? Bu disiplinlerin her biri için performans gelişimi ve zirveleme hassasiyeti açısından avantaj ve dezavantajları neler olabilir? Bu dönem ele alınan Atletizm disiplinlerinde Blok periyotlama ile yıllık antrenman planı yazma uygulamaları.
10 Müsaka için Antrenman Fazındaki bir sprinter, sprint engelci, atıcı veya atlayıcı için uygun periyotlama tarzının belirlenmesi. Proje Hazırlama Görevi: İlgili konuda öğrenci tarafından seçilmiş atletizm disiplini ve periyotlama tarzı ile yıllık antrenman planı oluşturmak. Tartışma. Proje Hazırlama
11 Hazırlanan projenin tartışılması. Proje Hazırlığı için düzeltme talepleri. Tartışma.
12 Projenin sunulması ve tartışma. Sunum ve tartışma.
13 Kazanmak için Antrenman Fazındaki bir sprinter, sprint engelci, atıcı veya atlayıcı için uygun periyotlama tarzının belirlenmesi. Proje Hazırlama Görevi: İlgili konuda öğrenci tarafından seçilmiş atletizm disiplini ve periyotlama tarzı ile yıllık antrenman planı oluşturmak. Tartışma. Proje Hazırlama
14 Hazırlanan projenin tartışılması. Proje Hazırlığı için düzeltme talepleri. Tartışma.
15 Projenin sunulması ve tartışma. Sunum ve tartışma.
16 Final Sınavı Final Sınavı

Kitaplar: Training dintance runners (Yazarlar: David E Martin, Peter N Coe) Block Periodization (Yazar:Vladimir Issurin) Principles and Basic of Advanced Athletic Training (Yazar: Vladimir Issurin) Adolescent Growth and Motor Performance (Yazarlar: Beunen GP, Malina RM, Van Hof MA, Simons J, Ostyn M, Renson R, Van Gergen D) Growth, Maturation and Physical Activity (Yazarlar: Malina RM, Bouchard C). Better Training for Dintance Runners (Yazarlar: David E Martin, Peter N Coe) High-Performance training for Track and Field (Yazarlar: William J Bowerman, William H Freeman.) High Performance Sprinting (Yazar: Mike Smith) High Performance (Yazar: David Sunderland) 2007 NTCA Throws Handbook (Editörler: James Peters ve Rob Lasorsa) Science of Hurdling and Speed (Yazar: The Science of Hurdling & Speed) Periodization: Theory and Methodoloji of Training (Yazar: Tudor Bompa) Makaleler: NSCA Rountable (Charniga A, Gambetta V, Kraemer W, Newton H, O’Bryant HS, Palmieri G, Pedemonte J, Pfaff D, Stone MH: Periodization Part 1. NSCA Journal, 8(5): 12-22, 1986. Balyi I, Hamilton A. The concept of Long-term Athlete Development. Strength and Conditioning Coach, The Official Magazine of the Australian Strength and Conditioning Association, 3(2): 5–6, 1995. Balyi I, Hamilton A. Long-Term Athlete Development: Trainibility in Childhood and Adolescence: Window of Opportunity, Optimal trainability. Victoria: National Coaching Institute British Columbia & Advanced Training and Performance Ltd., Canada, 2004. Balyi I. Quadrennial and Double Quadrennial Planning of Athletic Training. Victoria BC: Canadian Coaches Association, 1990. Balyi I. Sport System Building and Long-term Athlete Development in British Columbia. Canada: Sports Med BC. www.sportdevelopment.org.uk/balyibc2001.pdf Banister EW, Calvert TW. Planning for future performance: implications for long term training. Can J Appl Sports Sci, 5(3): 170-6, 1980.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 12 12
Final Sınavı 1 12 12
Uygulama/Pratik 5 4 20
Tartışma 8 4 32
Proje Hazırlama 2 24 48
Proje Sunma 2 12 24
Toplam İş Yükü (saat) 148

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 4 3 3 3 3 1 1 5 2 1 1
ÖÇ 2 4 3 3 3 3 1 1 5 2 1 1
ÖÇ 3 4 3 3 3 3 1 1 5 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek