GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
ATL404 UZMANLIK ALAN EĞİTİMİ IV (ATLETİZM ) Ders 4 8 5,00

Lisans


Türkçe


Atletizmin orta-uzun mesafe koşuları, yürüyüş ve çoklu branşlarında (heptatlon/dekatlon) çift quadranyal (8 yıllık) quadranyal (olimpik döngü) ve yıllık antrenman planları konusunda mesleki deneyim, beceri, bilgi kazanmak. Atletizmin tüm branşlarında spor sakatlıkları ve sürantrenmanı engelleyebilecek şekilde antrenman programlarını beceriyle oluşturabilmeyi ve hassa bir şekilde zirveleme programları oluşturabilmeyi öğrenmek.


Muzaffer Colakoglu, PhD


1 Öğrenciler orta-uzun mesafe, yürüyüş, heptatlon ve dekatlon disiplinlerinde çift quadranyal ve quadranyal ve yıllık antrenman planları oluşturmada beceri, deneyim ve bilgi sahibi olacaklar.
2 Orta-uzun mesafe, yürüyüş, heptatlon ve dekatlon disiplinlerinde yarışan sporcular için doğru periotlama türlerini belirleyip, yaş, sportif düzey ve sporcunun hedeflerine göre en uygun yıllık antrenman programlarını yapabilecek yeterliliğe sahip olacaklar.
3 Gülle Atma, Disk Atma, Cirit Atma ve Çekiç Atma branşlarında performansın geliştirilmesinde kullanılacak antrenman alıştırmalarını özümseyerek, yaş gruplarına uygun programlar yazabilme,
4 Çoklu Yarışmaların genel yapısını özümseyerek, yaş gruplarına uygun çoklu yarışma organizasyonları planlayabilme,
5 Çoklu Yarışma sporcularında performansın geliştirilmesi için yaş gruplarına uygun antrenman programları yazabilme,
6 Atletizmde performans testleri uygulayabilme ve branşlara özgü değerlendirebilme


Yok


Yok


1- Adolesan dönemdeki orta-uzun mesafe koşucuları, yürüyüşçüler, heptatlon ve dekatloncular için çift quadranyal, quadranyal ve yıllık planlar oluşturma. 2- Yetişkin orta-uzun mesafe koşucuları, yürüyüşçüler, heptatlon ve dekatloncular için çift quadranyal, quadranyal ve yıllık planlar oluşturma. 3- Tüm atletizm disiplinleri için zirveleme stratejileri oluşturma. 4- Sakatlıkların önlenmesini hedefleyen egzersizlerin atletizm antrenman programlarına yerleştirilmesi. 5- Sürantrenmanın engelleyici uygulamaların atletizm antrenman programlarına yerleştirilmesi.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 a-Periyotlanmış ve periyotlanmamış yıllık antrenman planlarının etkileri incelendiğinde, orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncuların hedef performanslara doğru zamanda ulaşmaları açısından ne gibi farklılıklar gözlenebilir? b- Orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncuların yıllık antrenman planlarının hazırlanmasında gözönünde bulundurulacak unsurlar. Haftanın konuları üzerine tartışmalar.
2 a-Lineer periyotlama orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncuların yıllık antrenman programlarına nasıl uygulanabilir? b-Bu disiplinler için lineer periotlamanın avantaj ve deaavantajları. Orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncuların yıllık antrenman planlarını lineer periyotlama ile oluşturma denemeleri.
3 a-Non-lineer periyotlama orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncuların yıllık antrenman programlarına nasıl uygulanabilir? b-Bu disiplinler için non-lineer periotlamanın avantaj ve deaavantajları. Orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncuların yıllık antrenman planlarını non-lineer periyotlama ile oluşturma denemeleri.
4 a-Blok periyotlama orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncuların yıllık antrenman programlarına nasıl uygulanabilir? b-Bu disiplinler için blok periotlamanın avantaj ve deaavantajları. Orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncuların yıllık antrenman planlarını blok periyotlama ile oluşturma denemeleri.
5 - Müsabaka için Antrenman fazındaki orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncular için en uygun periyotlama tipi nasıl saptanır? Proje-1 Müsabaka için antrenman fazındaki orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu veya dekatloncu için en uygun periyotlama tipini belirleyerek yıllık antrenman planını oluşturunuz. Haftanın konuları üzerine tartışmalar. Proje hazırlığı.
6 Gülle Atmanın detaylı teknik analizi ve teknik performans gelişimi için antrenman programı yazımı Gülle Atmada teknik performans gelişimi için antrenman uygulaması
7 Disk Atmanın detaylı teknik analizi ve teknik performans gelişimi için antrenman programı yazımı Disk Atmada teknik performans gelişimi için antrenman uygulaması
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 - Kazanmak için Antrenman fazındaki orta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu ve dekatloncular için en uygun periyotlama tipi nasıl saptanır? Proje-2 Kazanmak için Antrenman fazındaki rta-uzun mesafecilerin, yürüyüşçü, heptatloncu veya dekatloncu için en uygun periyotlama tipini belirleyerek yıllık antrenman planını oluşturunuz. Haftanın konuları üzerine tartışmalar. Proje hazırlığı.
10 Proje-2 hazırlıkları üzerine tartışmalar. Tartışmalar. Proje hazırlıklarının devamı
11 Atma branşlarında genel ve özel kuvvet antrenmanı program yazılımı Atma branşlarında genel ve özel kuvvet antrenmanı uygulama örneği
12 a-Atletizmin değişik disiplinlerinde görülebilecek sürantrenman ve yaralanmalara genel bir inceleme. b-Yıllık antrenman planları ve mikro döngü antrenman programlarını uygun bir şekilde hazırlayarak atletizmde sporcu yaralanmaları ve sürantrenman nasıl önlenebilir? b-Değişik disiplinlerden atletlerin performansını arttırmak için overreaching (aşırı zorlanma) nasıl kullanılabilir? Haftanın konuları üzerine tartışmalar.
13 a-Tapering (yük azaltımı) programlarının amaçları nelerdir? b-Atletizm disiplinleri için kullanılabilecek Tapering modelleri nelerdir? c-Önemli müsabakalar için zirve oluşturabilmek için aşırı zorlanma ve yük azaltımı programlarının birlikte kullanımı. Proje-3 Yılın en önemli müsabakası için aşırı zorlanma ve yük azaltımı programlarını birlikte kullanarak bir zirveleme programı oluşturun. Haftanın konuları üzerine tartışmalar. Proje hazırlığı.
14 Olimpik çoklu yarışma antrenman modelleri Çoklu yarışma 2. gün uygulamaları
15 Atletizmde performans testleri ve branşlara özgü değerlendirme kriterleri Atletizmde performans test uygulamaları
16 Final sınavı

Kitaplar: 1- Periodization: Theory and Methodology of Training, (Tudor Bompa). 2- Block Periodization (Vladimir Issurin) 3- Science of Hurdling and Speed (Brent Mc Farlane) Makalelr: 1- Bompa TO. Peaking for extended calender. New Studies in Athletics, 4: 29-43, 1987. 2- Suslov FP. Annual training programmes and the sport specific fitness levels of worl-class athletes (http://www.coachr.org/annual_training_programmes.htm) 3- Smith DJ. A framework for understanding the training process leading to elite performance. Sports Med 2003; 33 (15): 1103-1126 4- Anderson L.et al., Impact of training patterns on incidence of illness and injury during a Women’s Collegiate Basketball Season. J. Strength Cond. Res. 17(4):734–738. 2003 5- Mujika I, Padilla S. Scientific bases for precompetition tapering strategies. Med Sci Sports Exerc., 35(7): 1182 – 1187, 2003. 6- Kebukely ZN, Noakes TD, Dennis SC.Training techniques to improve endurance exercise performances. Sports Med, 32: 489 – 509, 2002 7- Lehmann MJ et al., Training and overtraining: An overview and experimental results in endurance sports. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, (1997). 37: 7-17. 8- Steinacker JM etal., Training of junior rowers before world championships. Effects on performance, mood state and selected hormonal and metabolic responses. J Sports Med Phys Fitness. 2000 Dec;40(4):327-35. 9- Halson SL, Jeukendrup AE. Does overtraining exist? An analysis of overreaching and overtraining research. Sports Med., 34(14): 967 – 981, 2004. 10- Koutedakis Y, Sharp NC. Seasonal variations of injury and overtraining in elite athletes. Clin J Sport Med, 1988; 8(1): 18 – 21 11- Halson, SL, Bridge MW, Meeusen R, Busschaert B, Gleeson M, Jones DA, Jeukendrup AE. Time course of performancechanges and fatigue markers during intensified training in trained cyclists. J Appl Physiol 93: 947–956, 2002. 12- Synder AC, Kuipers H, Cheng B ve ark. Overtraining following intensified training with normal muscle glycogen. Med Sci Sports Exerc, 1995; 27(7): 1063 – 70 13- Hooper SL, MacKinnon LT, Gordon RD ve ark. Hormonal responses of elite swimmers to overtraining. Med Sci Sports Exerc, 1993; 25(6): 741 – 7 14- Jeukendrup AE, Hesselink MK, Synder AC ve ark. Physiological changes in male competitive cyclists after two weeks of intensified training. Int J Sports Med 1992; 13(7): 534 - 41 15- Hedelin R, Kentta G, Wiklund U ve ark. Short-term overtraining: effects on performance, circulatory responses, and heart rate variability. Med Sci Sports Exerc 2000; 32(8): 1480 – 4 16- Fry, AC. ACSM-Current Comments: Overtraining with Resistance Exercise. www.acsm.org 17- Smith DJ, Norris SR. Changes in glutamine and glutamate concentrations for tracking training tolerance in elite athletes. Med Sci Sports Exerc 2000; 32: 684-9


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 12 12
Final Sınavı 1 12 12
Tartışma 6 3 18
Proje Hazırlama 3 18 54
Proje Sunma 3 18 54
Toplam İş Yükü (saat) 150

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 3 3 3
ÖÇ 2 3 4 4
ÖÇ 3 4 2 3
ÖÇ 4 3 3 4
ÖÇ 5 3 3 4
ÖÇ 6 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek