GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
STD121 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Seçmeli Ders Grubu 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla "beden eğitimi öğretmeni" olma yolundaki öğrencilerin toplumun değişik kesimleriyle iletişim kurabilmesini; bu değişik kesimlerin sorunlarını bizzat yaşayarak gözlemlemesini; projeler de hem arkadaşları hem de sorumlu öğretim üyeleri ile verimli çalışabilmesini; birey ve hekim olarak daha duyarlı bir vatandaş olabilmesini sağlamak dersin temel hedefleridir.


Levent DEMİRKESEN


1 Toplumun çeşitli kesimlerinin ihtiyaçlarını tespit eder.
2 İhtiyaç dahilinde olan kişileri tespit eder
3 İhtiyaç sahibi olan bireylere ihtiyaçlarını temin edip, onlara bunları verir.
4 Sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirir.
5 Sosyal yardım amaçlı organizasyonlarda sorumluluk üstlenir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sosyal Sorumluluk Projeleri aracılığıyla "beden eğitimi öğretmeni" olma yolundaki öğrencilerin, arkadaşları ve sorumlu öğretim üyeleriyle birlikte, topluma hizmet sunmaları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 öğrencileri bilgilendirme
2 Toplumun ihtiyaçlarını tespit etme
3 Toplumun ihtiyaçlarını tespit etme
4 Tespit edilen ihtiyaçların önceliklerini belirleme
5 Öncelik dahilindeki ihtiyaçları tespit edebilme yöntemleri oluşturma
6 Öncelik dahilindeki ihtiyaçları tespit edebilme yöntemleri oluşturma
7 Öncelik dahilindeki ihtiyaçları tespit edebilme yöntemleri oluşturma
8 Öncelik dahilindeki ihtiyaçları tespit edebilme yöntemleri oluşturma
9 İhtiyacı olan birey, kurum, vs ile diyaloğa geçme
10 htiyacı olan birey, kurum, vs ile diyaloğa geçme
11 İhtiyaç malzemelerini göndermek için çalışmalar
12 İhtiyaç malzemelerini göndermek için çalışmalar
13 İhtiyaç malzemelerini gönderme
14 İhtiyaç malzemelerini gönderme
15 Değerlendirme
16 Değerlendirme

Ege Üniversitesi duyuru sayfaları, Fakülte Duyuru sayfaları, Projelerle ilgili hocaların verdiği not ve anlatımları, günlük gazeteler, dergiler, TV


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ev Ödevi 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Uygulama/Pratik 6 2 12
Takım/Grup Çalışması 6 2 12
Alan Çalışması 1 3 3
Beyin Fırtınası 2 5 10
Rapor Hazırlama 1 6 6
Rapor Sunma 1 3 3
Proje Hazırlama 2 10 20
Proje Tasarımı /Yönetimi 1 10 10
Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 96

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2
ÖÇ 2 2 1 1 1 1 1 1 1 3 5 2
ÖÇ 3 2 1 1 1 1 1 1 1 3 4 2
ÖÇ 4 2 1 1 1 4 1 1 3 3 5 2
ÖÇ 5 2 1 1 1 4 1 1 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek