GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
FEN305BİYO BİYOTEKNOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı, öğrencilerin biyoteknolojinin ne demek olduğunu, nerelerde kullanıldığını ve özellikle 21. yızyıl biliminin sağladığı imkanlarla son dönemde nasıl bir önem kazandığını kavramaları, geleneksel ve modern biyoteknoloji arasındaki farkları ayırt edebilmeleri, biyoteknolojinin hizmet verdiği alanları öğrenmeleridir


Assist. Prof. Dr. Esin Akçam Oluk


1 Biyoteknolojiden yola çıkarak deneysel mantık ve analitik düşünceye sahip olma
2 Biyoteknolojinin tanımını yapabilme ve modern biyoteknoloji ile geleneksel biyoteknolojiyi ayırt edebilme
3 Biyoteknolojinin hizmet verdiği alanları öğrenme ve biyoteknoloji dersinde öğrendiği bilgileri genel olarak biyoloji alanında kullanabilme
4 Bitkisel, hayvansal ve tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar hakkında bilgi sahibi olma ve gerektiğinde konuya ilişkin gözlem ve deneyler yapabilme
5 Rekombinant DNA teknolojisi ve insan genom projesi gibi yeni teknikler hakkında bilgi sahibi olma ve gerek ulusal gerek uluslararası yayınları takip ederek yenilikler hakkında fikir edinme
6 Çevre kirliliği biyoteknolojisini ve madensel biyoteknolojiyi öğrenmek ve ülkenin bu yöndeki gereksinimleri hakkında fikir sahibi olmak, gerektiğinde bu konular hakkındaki ilerlemiş teknolojilere ayak uydurabilme
7 Biyoteknolojik gelişmeler, özellikle de endüstriyel biyoteknoloji bakımından ülkemiz ve diğer ülkeleri kıyaslayabilme yetisi kazanma ve bu konuda toplum yararına çalışma bilincini kazanma
8 Biyoteknoloji ile ilgili araştırma yapabilme ve elde ettiği bilgileri sözlü ya da yazılı aktarabilme

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Biyoteknoloji’nin ne olduğunun, nerelerde kullanıldığının ve tarihçesinin öğrencilere aktarılması; geleneksel ve modern biyoteknoloji konusunda bilgi verilmesi. Biyoteknolojinin hizmet verdiği alanların ve tarımsal, hayvansal ve tıbbi biyoteknolojinin anlatılması, rekombinant DNA teknolojisi ve insan genom projesi gibi yeni çağın biyoteknolojik gelişmeleri hakkında bilgi verilmesi. Madensel, endüstriyel ve çevre kirliliği biyoteknolojisinin anlatılması


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Biyoteknolojinin tanımı-tarihçesi hakkında bilgi verilmesi; biyoteknolojiyle ilgili uluslararası kuruluşların tanıtılması.farklılıkların belirtilmesi
2 Geleneksel (endüstriyel) biyoteknoloji ile modern biyoteknolojinin içeriklerinin anlatılması; ülkelerin biyoteknoloji politikaları ile biyoteknoloji etiğinin anlatılması
3 Biyoteknolojinin hizmet verdiği (kullanıldığı) alanlar-Genel tanıtım
4 Tarımsal biyoteknoloji-Bitkilere gen aktarımı (transgenic bitkiler)
5 Hayvansal biyoteknoloji uygulamaları-Klonlama tekniği, transgenic hayvan eldesi
6 Tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar ve gelişmeler-I:Genel
7 Tıp alanındaki biyoteknolojik uygulamalar ve gelişmeler-II: Monoklonal antikorlar
8 Arasınav
9 Rekombinant DNA teknolojisi 1
10 Rekombinant DNA teknolojisi 2
11 İnsan genom projesi
12 Çevre kirliliğinde biyoteknolojik yaklaşımlar
13 Madensel biyoteknoloji
14 Endüstriyel biyoteknoloji-Mikroorganizmalar ve özellikleri ile endüstride biyoteknolojik amaçlı kullanımları
15 Endüstriyel biyoteknoloji-Biyoreaktörler ve endüstriyel üretim
16 Final Sınavı

DERS KİTABI: Biotechnology: An Introduction - Susan R. Barnum Publisher: Thomson Brooks/Cole ISBN: 0534492967Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Rapor Hazırlama 2 2 4
Rapor Sunma 2 1 2
Bireysel Çalışma 3 2 6
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 4 2 8
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 12 1 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 12 1 12
Okuma 7 2 14
Rapor 2 1 2
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek