GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
UTP269 TAHRİBATSIZ MUAYENE Seçmeli Ders Grubu 3 5 3,00

Lisans


Türkçe


Malzemede oluşan süreksizlikleri ve süreksizliklerin boyutlarını, malzemeyi hasarlamadan kusurların tespit edilmesinde kullanılan hasarsız kontrol yöntemlerini uygulamalı olarak öğrenmektir.


Dr Alperen DOĞRU


1 Hasarsız kontrol (NDT) yöntemlerini tanımlayabilecektir
2 Malzemedeki süreksizlik ve hata tiplerini sınıflandır
3 Görsel kontrol yöntemini tanımlar, yöntemi ile süreksizlik tespit edebilir, süreksizlik tiplerini açıklar ve yönteminin uygulama işlem basamaklarını açıklar.
4 Penetrant sıvı ile kontrol yöntemini tanımlar, yöntemi ile süreksizlik tespit edebilir, süreksizlik tiplerini açıklar ve yönteminin uygulama işlem basamaklarını açıklar.
5 Manyetik parçacık ile kontrol yöntemini tanımlar, yöntemi ile süreksizlik tespit edebilir, süreksizlik tiplerini açıklar ve yönteminin uygulama işlem basamaklarını açıklar.
6 Ultrasonik kontrol yöntemini tanımlar, yöntemi ile süreksizlik tespit edebilir, süreksizlik tiplerini açıklar ve yönteminin uygulama işlem basamaklarını açıklar.
7 Radyografik kontrol yöntemini tanımlar, yöntemi ile süreksizlik tespit edebilir, süreksizlik tiplerini açıklar ve yönteminin uygulama işlem basamaklarını açıklar.
8 Termografik kontrol yöntemini tanımlar, yöntemi ile süreksizlik tespit edebilir, süreksizlik tiplerini açıklar ve yönteminin uygulama işlem basamaklarını açıklar.

Birinci Öğretim


YOK


Yok


Hasarsız kontrol yöntemleri ile ilgili konuları içeren derstir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hasarsız kontrol yöntemlerinin tanıtımı, önemi ve avantajları
2 Süreksizlik ve hata tipleri
3 Hasarsız kontrol uygulamalarından önce yüzey temizleme metodları
4 Gözle ve optik aletlerle kontrol yöntemi
5 Gözle ve optik aletlerle kontrol yöntemi
6 Penetrant sıvı kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
7 Penetrant sıvı kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
8 Penetrant sıvı kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
9 Ara Sınav
10 Manyetik parçacıklarla kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
11 Manyetik parçacıklarla kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
12 Manyetik parçacıklarla kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
13 Ultrasonik kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
14 Radyografik kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
15 Termografik kontrol yöntemi; genel prensip, avantajları ve dezavantajları
16 Final Sınavı

Tahribatsız Muayene Yöntemleri Der Notları, A. DOĞRU ASTM standartlarıYarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 2 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

YOK


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 15 3 45
Uygulama/Pratik 8 3 24
Bireysel Çalışma 15 0 7
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9 PÇ 10 PÇ 11
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
ÖÇ 7
ÖÇ 8
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek