GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001052020 ANATOMİ I Ders 1 1 6,00

Lisans


Türkçe


Dersin amacı şunlardır: Anatomi terminolojisini ve genel kavramlarını, hareket sisteminin yapısını, bölümlerini ve fonksiyonlarını detaylarını öğretmek, vücuttaki kemikleri, eklemleri ve kasları, hareket sistemini ile ilgili rahatsızlıkları kavrayabilecek anatomik bilgileri öğretmek, bunlarla ilgili kaynakları ve eğitim materyallerini kullanma becerisini geliştirmek.


Prof. Dr. Servet Çelik (koordinator) Prof. Dr. Mehmet Asım Özer Prof. Dr. Okan Bilge Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı


1 Anatomiye giriş, anatomide genel kavramlar, anatomi genel ve özel terimleri ile anatomik pozisyonları öğrenir.
2 Hareket sistemlerinin anatomisini öğrenir ve edindiği bilgileri etkin bir şekilde nasıl ve nerede kullanacağını düşünme becerisini geliştirir.
3 İnsan vücudundaki tüm kemikleri, eklemleri ve kasları fonksiyonları ile birlikte açıklar.
4 Anatomi ile ilgili aradığı bilgiyi nerede bulacağını bilir, kaynağa ulaşma becerisini kazanır.
5 Bir sağlık personeli olarak insan vücudunu iyi bilmesi gerektiğinin farkında olur ve sorumluluk alır.
6 Diğer sağlık personeliyle iletişim becerilerine sahip olur. Hekimlerle ve birlikte çalıştığı meslektaşları ile anlaşabilmek için ortak anatomik terimleri bilmek gereklidir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sistematik anatomi eğitimi verilecektir. Hareket sisteminin genel ve özel bilgileri sırasıyla öğretilecektir. Vücuttaki kemikler, eklemler ve kaslar sırasıyla incelenecektir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Genel Anatomi: Anatomiye giriş, terminoloji, genel kavramlar Osteoloji Genel osteoloji Neurocranium kemikleri Neurocranium kemikleri
2 Osteoloji Viscerocranium kemikleri Viscerocranium kemikleri
3 Osteoloji Kafa iskeleti bütünü, fossalar, kanallar ve antropolojik noktalar Kafa iskeleti bütünü, fossalar, kanallar ve antropolojik noktalar
4 Osteoloji Columna vertebralis ve thorax kemikleri Columna vertebralis ve thorax kemikleri
5 Osteoloji Üst ekstremite kemikleri Üst ekstremite kemikleri
6 Osteoloji Alt ekstremite kemikleri Alt ekstremite kemikleri
7 Artroloji Genel artroloji Baş boyun eklemleri Baş boyun eklemleri
8 Artroloji Columna vertebralis ve thorax eklemleri Columna vertebralis ve thorax eklemleri
9 Artroloji Üst ekstremite eklemleri Üst ekstremite eklemleri
10 Artroloji Alt ekstremite eklemleri Alt ekstremite eklemleri
11 Miyoloji Genel miyoloji Baş ve boyun kasları Baş ve boyun kasları
12 Miyoloji Gövde kasları (sırt, thorax, karın, pelvis ve perineum) kasları Gövde kasları (sırt, thorax, karın, pelvis ve perineum) kasları
13 Miyoloji Üst ekstremite kasları Üst ekstremite kasları
14 Miyoloji Alt ekstremite kasları Alt ekstremite kasları
15 FİNAL SINAVI Uygulama sınavı
16 BÜTÜNLEME SINAVI Uygulama sınavı

* Okan Bilge, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik. Lippincott Anatomi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi, 2020. * Okan Bilge. Anatomi Ders Notları. İstanbul Tıp Kitabevi, 2019. * Canan Yurttaş. İnsan Anatomisi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi, 2018. * Okan Bilge O, Yiğit Uyanıkgil, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik. Diş Hekimliği için Anatominin Temelleri. İstanbul Tıp Kitabevi, 2019.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 61
Laboratuvar Sınavı 1 39
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 52
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 48

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 4 56
Uygulama/Pratik 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 5 50
Laboratuvar Sınavı 1 1 1
Toplam İş Yükü (saat) 171

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 3 2 2
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 4 2 2
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 5 4 2 3
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 5 4 2 3
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 4 2 3
ÖÇ 6 5 5 5 5 5 5 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek