GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001152020 KARİYER PLANLAMA Ders 1 1 2,00

Lisans


Türkçe


Bu ders öğrencilerin iş dünyasını, farklı sektörleri ve bu sektörlerin gereksinimlerini tanımasını sağlayarak; iş dünyasına hazırlık sürecinde kariyer planlamasının önemi hakkında farkındalık oluşturmayı hedefler. Ders öğrencilerin, kişisel yetkinliklerini keşfetmesini ve iş dünyasının beklentilerini doğru anlamasını sağlayarak gerekli bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlar.


Öğr. Gör. Emre UYSAL


1 Kariyer hedefleri, değerleri ve kişiliği konusunda farkındalığı arttırmak
2 İş arama süreçlerini öğrenmek, buna ilişkin becerileri arttırmak,
3 Sahip olunan beceriler ile kariyer seçeneklerini eşleştirebilmek,
4 İşe alınırken aranan yetkinlikleri öğrenmek ve bu yetkinlikleri geliştirmek,
5 İş yaşamına ilişkin analizlerde bulunarak karar almak, gelecekteki planlar için hedefler belirlemek bilgi ve becerilerini kazanır.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Kariyerle ilgili kavramlar ve kariyer gelişim kuramları Ulusal ve Uluslararası değişim programları, Dünya’daki ve Türkiye’deki kariyer eğilimleri Kariyer planlamanın özellikleri, kendini tanıma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kariyerle ilgili kavramlar ve kariyer gelişim kuramları
2 Ulusal ve Uluslararası değişim programları, Dünya’daki ve Türkiye’deki kariyer eğilimleri
3 Kariyer planlamanın özellikleri, kendini tanıma Özgeçmiş hazırlama,
4 Sözlü ve yazılı iletişim
5 Stresle başetme yöntemleri
6 Mülakat Teknikleri
7 Girişimcilik
8 Ara Sınav
9 Zaman yönetimi
10 Sektörel kariyer olanakları (Kamu)
11 Sektörel kariyer olanakları (Özel)
12 Sektörel kariyer olanakları (Akademik)
13 İş arama yöntemleri, Proje yönetimi
14 Çalışma hayatı yetkinlikleri (takım çalışması, problem çözme, vb.)
15 Final Sınavı

1. Kemal Öztemel, Kariyer Planlama ve Geliştirme, Pegem Akademi, 2019. 2. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları ofisi, Üniversite Kariyer Merkezleri, 2019.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 13 2 26
Rapor Hazırlama 1 5 5
Rapor Sunma 1 4 4
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 2 10
Toplam İş Yükü (saat) 56

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 4 4 2 2 3 1 1 3
ÖÇ 2 1 2 1 1 2 3 1 2 2
ÖÇ 3 2 2 1 1 1 2 1 1 1
ÖÇ 4 1 1 1 1 1 3 1 1 1
ÖÇ 5 1 1 1 1 1 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek