GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803001102020 TEMEL PSİKOLOJİ Ders 1 2 3,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin temel amacı öğrencilerin; insan davranışının ve zihinsel süreçlerinin bilimsel olarak incelenmesini sağlayacak psikoloji bilimindeki temel kavramları,ilkeleri ve kuramları tanımasıdır. Dersin sonunda öğrenciler psikolojik yapılar ve bireysel farklılıkların doğasını anlayacaklardır. Psikolojik deneyimler her bir öğrencinin gündelik yaşamında yer aldığı için,tartışmalara yer verilecektir.


Prof. Dr. Haluk Arkar


1 Psikoloji biliminin doğasını anlayabilme.
2 Psikoloji ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme.
3 Temel kuramsal yaklaşımları açıklayabilme.
4 Psikolojinin temel konuları ile ilgili kuram ve araştırmaları kavrayabilme.
5 Temel psikoloji konularına eleştirel ve analitik düşünme becerilerini uygulayabilme.
6 Psikolojik kavram,kuram ve araştırma sonuçlarını günlük yaşam problemlerine uygulayabilme.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Psikoloji bilimi ve kuramlar,Bilimsel yöntemler,Fizyoloji ve davranış,Duyum ve algı,Bilinç ve farklı bilinç durumları,Öğrenme,Bellek.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Dersin tanıtımı : Kapsamı,önemi ve kurallar
2 Psikoloji biliminin tanımı ve içeriği Psikolojinin alt alanları Tarihsel gelişimi ve ekoller
3 Psikolojide araştırma yöntemleri Psikoljide etik konular
4 Fizyoloji ve davranış Merkezi sinir sistemi Çevresel sinir sistemi
5 Genetik ve davranış İnsan davranış genetiği (zeka,şizofreni,kişilik özellikleri,saldırganlık vb.)
6 Duyusal süreçler ve özellikleri Duyusal eşikler Duyular(görme,acı/ağrı vb.)
7 Algı,algısal örgütleme Algısal değişmezlikler Uzaklık,derinlik algısı Algısal yanılsamalar
8 Bİlinç ve kuramsal yaklaşımlar Uykunun aşamaları ve fizyolojisi Rüya
9 Bilinçte yapay değişmeler Madde kullanımı Psikoaktif ilaçlar ( depresanlar,stimulanlar,halüsinojenler )
10 Ara sınav
11 Öğrenme ve özellikleri Klasik koşullanma ve bileşenleri Edimsel koşullanma İnsanlarda klasik koşullanma ve davranış değişikliği
12 Öğrenme Aralıklı pekiştirme Bilişsel öğrenme
13 Bellek Duyusal kayıtlar Kısa süreli bellek ( çalışan bellek )
14 Bellek Uzun süreli bellek (episodik-semantik bellek,örtük-açık bellek) Yeniden yapılandırılmış bellek
15 Yıl sonu değerlendirmesi ve genel tartışma
16 Final sınavı

Morris ,C.G. (1996).Psikolojiyi Anlamak , Türk Psikologlar Derneği Yayınları Cüceloğlu,D.(1991). İnsan ve davranışı , Remzi Kitabevi , İstanbul. Morgan ,C.T.(1995). Psikolojiye Giriş , Meteksan , Ankara.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Ev Ödevi 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 3 3
Soru-Yanıt 14 3 42
Rapor Hazırlama 1 5 5
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
Okuma 14 2 28
Toplam İş Yükü (saat) 120

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
ÖÇ 2 1 1 1 1 1 3 1 1 1
ÖÇ 3 1 1 1 1 1 4 1 1 2
ÖÇ 4 1 1 1 1 2 3 1 1 2
ÖÇ 5 1 3 4 4 2 4 1 1 2
ÖÇ 6 2 3 4 4 2 5 1 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek