GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002012020 NÖROANATOMİ Ders 2 3 2,00

Lisans


Türkçe


Merkezi, periferik ve otonom sinir sisteminin özelliklerini ve fonksiyonlarını kavranmasını sağlamak, bu nöroanatomik yapıların işlev bozuklukları sonucunda gelişebilecek fonksiyon bozukluklarını ayırt edebilme yeterliliği kazandırmaktır.


Doç. Dr. Servet ÇELİK (koordinatör) Prof. Dr. Figen Gökmen Prof. Dr. Gülgün Şengül Prof. Dr. Mehmet Asım Özer Prof. Dr. Okan Bilge Prof. Dr. Hülya Üçerler Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı


1 Spinal sinirlerin yapılarını ve organizasyonunu tanımlar, kas innervasyonlarını bilir, periferik sinir hasarlanmaları, anatomik mekanizmalarını ve işlev kayıplarını tanımlayabilir
2 Medulla spinalis inen ve çıkan yollarını ve organizasyonunu öğrenir, hasarlanmalarını ve bulgularını bilir.
3 Telencephalon, bazal nükleuslar, diencephalon, beyin sapı, limbik sistem yapılarını ve fonksiyonlarını öğrenir, hasarlanma mekanizmalarını ve bulgularını tanır.
4 Kraniyal sinirlerin organizasyonunu ve fonksiyonlarını öğrenir, hasarlanma mekanizmaları ve klinik bulgularını tanır.
5 Otonomik sinir sistemini yapısını ve fonksiyonlarını hakkında bilgi sahibi olur.
6 Edindiği ileri düzeydeki nöroanatomi bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Sistematik anatomi yaklaşımı nöroanatomi detayları öğretilecektir. Nöroantomik yapıların hasarları, anatomic hasarlanma mekanizmaları ve klinik bulguları öğretilecektir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Periferik sinir sisteminin temel özellikleri ve pleksusların fonksiyonları
2 Periferik sinir sisteminin fonksiyonları ve patolojilerinde görülen klinik bulgu ve belirtiler
3 Medulla spinalis fonksiyonları ve patolojileri
4 Beyin zarları, beyin omurilik sıvısı dolaşımı ve patolojiler, beyin arter ve venlerinin anatomik özellikleri
5 Serebrumun fonksiyonel sahaları, fonksiyonları ve patolojileri
6 Beyin arter-ven patolojileri ve klinik özellikleri
7 Diensefelonu oluşturan yapıların fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
8 ARA SINAV
9 Limbik sistem ve patolojileri
10 Beyin sapı ve serebellum fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
11 İnen-çıkan yollar, fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
12 Otonom sinir sisteminin fonksiyonları ve patolojilerinin klinik özellikleri
13 Kranial sinirler ve patolojileri
14 Fonksiyonel nöroanatomi ile ilişkili günlük hayattan örnekler ile dersin genel tekrarı
15 FINAL

* Okan Bilge Servet Çelik. Anatomi Ders Notları, İstanbul Tıp Kitabevi, 2021. * Okan Bilge, Burak Bilecenoğlu, Servet Çelik. Lippincott Anatomi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi, 2020. * Canan Yurttaş. İnsan Anatomisi Atlası, İstanbul Tıp Kitabevi, 2018. * Reha Erzurumlu, Gülgün Şengül, Emel Ulupınar. Nöroanatomi. Güneş Tıp Kitabvevleri, 2019. * Lokman Öztürk, Hülya Üçerler. İşlevsel Neuroanatomi ve Neurohemal Organlar, Ege Üniversitesi yayınları, 2019.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Laboratuvar Ara Sınavı 1 20
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 2 2
Final Sınavı 1 2 2
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 10 2 20
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 72

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4
ÖÇ 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
ÖÇ 5
ÖÇ 6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek