GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002152020 KLİNİK NÖROLOJİ Ders 2 3 2,00

LisansBu dersin amacı; önemli nörolojik semptom ve işaretlerin görüldüğü önemli nörolojik sendromların mekanizmaları öğretmektir.


TürkçeDr.Öğr. Üyesi.Mehmet ÖZKESKİN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim[Yok]


Gelişim nörolojisi, motor sistem, tonus ve refleksler, duyu sistemi ve ağrı, ön boynuz hücresi hastalıkları, periferik sinir hastalıkları, medulla spinalis hastalıkları, motor nöron hastalıkları, sinir kas kavşağı hastalıkları,kas hastalıkları, serebrovasküler hastalıklar, demiyelizan hastalıklar ve hareket bozuklukları öğretilecektir


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Gelişim nörolojisi
2 Motor sistem Tonus ve refleksler
3 Duyu sistemi ve ağrı Yüksek kortikal fonksiyonlar
4 Bilinç bozuklukları Serebellar sistem ve Ağrı
5 Ağrı Periferik Sinir Hastalıkları
6 Nörolojide Tanı Yöntemleri Medulla Spinalis ve Hastalıkları
7 Motor Nöron Hastalıkları Sinir Kas Kavşağı Hastalıkları
8 ARA SINAV
9 Kas Hastalıkları
10 Serebrovasküler Hastalıklar
11 Demyelinizan Hastalıklar
12 Hareket Bozuklukları Yaşlılık ve Demans
13 Epilepsi
14 Uyku
15 FİNAL

Yaltkaya K, Balkan K, Oğuz Y. Nöroloji Ders Kitabı. Palme Publishing, Ankara, 1998


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 1 14
Bireysel Çalışma 10 3 30
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 2 2
Toplam İş Yükü (saat) 48

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 3
ÖÇ 2 3
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 4
ÖÇ 5 3
ÖÇ 6 3
ÖÇ 7 3
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek