GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002002020 UYGULAMALI EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ Ders 2 4 3,00

Lisans


Türkçe


Bu ders, sedanterlerde, kronik hastalığı olan bireylerde ve sporcularda pulmoner, kardiyovasküler, kas-iskelet sistemi ve hormonal sistemler üzerine egzersizin akut ve kronik etkilerini tanımlamayı amaçlamaktadır.


Dr.Öğr. Üyesi.Mehmet ÖZKESKİN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir. L
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir. I
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim[Yok]Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Egzersiz fizyolojisine giriş, egzersiz ve fiziksel aktivite tanımı, düzenli egzersiz eğitiminin faydaları, egzersiz modaliteleri
2 Anaerobik Sistemler
3 Aerobik Sistemler
4 Egzersizin kardiovasküler sistem üzerine etkisi.
5 Egzersizin solunum sistemi üzerine etkisi.
6 Egzersizin endokrin sistem üzerine etkisi ve yorgunluk.
7 Egzersizde metabolizma ,asit baz dengesi, ısı düzenlemesi
8 ARA SINAV
9 Değişik ortamlarda egzersiz -Yükselti antrenmanı ve Sualtı fizyolojisi
10 Egzersiz Testleri
11 Çocuk ve egzersiz
12 Yaşlılık ve egzersiz
13 Kadın ve Egzersiz
14 Egzersiz reçetesi
15 FINAL

Ders Notu McArdle D. W., Katch F.I, Katch V.L. Exercise Physiology: Energy, Nutrition & Human Performance.L ippincot Williams& Wilkins, 6th ed.,2007. ACSM. ACSM's Guidelines for Exercise Testing and Prescriptions, Baltimore: Williams and Wilkins; 2006. Jones, AM, Davison, R. C. Bromley, P D. and Mercer, T. H. Sport and Exercise Physiology Testing Guidelines, Volume II: Exercise and Clinical Testing. Taylor & Francis; 2007


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 1 1 1
Bireysel Çalışma 10 4 40
Toplam İş Yükü (saat) 85

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 4
ÖÇ 4 5
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 4
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek