GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003112020 YAŞLILARDA FİZYOTERAPİ Ders 3 5 2,00

LisansGeriatriklerde, normal anatomik ve fizyolojik yaşlanmayı göz önünde tutarak, sağlıklı yaşlanma için fizyoterapi-rehabilitasyon ve koruyucu yaklaşımların temel prensipleri hakkında detaylı bilgi vermektir.


Dr.Öğr.Üyesi Nuray ELİBOL


1 Yaşlılarda fizyoterapiyi ve sağlıklı yaşlanma kapsamını açıklayabilir.
2 Sağlıklı yaşlanmayı tanımlayabilir.
3 Yaşlılarda görülen muskuloskeletal, kardiyopulmoner, nörolojik, psikososyal, genitoüriner değişiklikleri tartışabilir.
4 Denge ve düşme sorunlarını, yürüme bozukluklarını, değerlendirme yöntemlerini ve fizyoterapi programını planlayabilir.
5 Yaslılarda egzersiz uygulamaları, programları ve ev programını tanımlayabilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Yaşlılarda muskuloskeletal, duyusal, pulmoner, kardiyovasküler ve psiko-sosyal değişiklikler, denge ve yürüme bozuklukları, yaşlılarda uygulanabilecek egzersiz programları, düşme nedenleri ve fizyoterapi yaklaşımları, yaşlılarda uygulanan değerlendirme skalaları anlatılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yaşlanma ve sağlıklı yaşlanma nedir?
2 Yaşlılarda fizyoterapinin tanımı
3 Yaşlılarda muskuloskeletal değişimler ve değerlendirme
4 Yaşlılarda duyusal değişimler ve değerlendirme, Yaşlılarda denge ve yürüme bozuklukları ve değerlendirme
5 Yaşlılarda psikososyal değişimler ve değerlendirme
6 Yaşlılarda uygulanabilecek egzersiz programları
7 Yaşlılarda uygulanabilecek egzersiz programları
8 Yaşlılarda düşme nedenleri ve fizyoterapi
9 Yaşlılarda kardiyovasküler ve pulmoner değişimler
10 Ara Sınav
11 Yaşlılarda beslenmenin değerlendirmesi ve sağlıklı beslenme
12 Yaşlılarda genital ve üriner değişimler ve fizyoterapi
13 Yaşlılarda uygulanan değerlendirme skalaları
14 Olgu sunumu değerlendirme ve tartışma
15 FİNAL

Geriatric Physical Therapy A Clinical Approach. Lewis CB, Bottomly JM. Appleton- Lange Connecticut, 1994.Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 5 2 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 1 3
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 59

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5 4 4 4 4 2 3
ÖÇ 2 5 5 4 4 4 4 4 2 3
ÖÇ 3 5 5 5 5 5 4 5 2 3
ÖÇ 4 5 5 5 5 5 4 4 2 4
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 4 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek