GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803003042020 PEDİATRİK FİZYOTERAPİ Ders 3 6 3,00

Lisans


Türkçe


Çocuklardaki nöromusküler sistem ve motor gelişim özelliklerinin kronolojik süreci hakkında bilgilendirmektir. Nörolojik ve muskulo-skeletal yapıyı ilgilendiren pediatrik hastalıkların tanıtılması ve bu hastalıklara yönelik fizyoterapi ve rehabilitasyon yaklaşımlarının teorik ve pratik olarak kavranması


Dr. Öğr Üyesi Özden Gökçek


1 Pediatrik hastalıklarda rehabilitasyon endikasyon ve kontraendikasyonları açıklayabilecektir
2 Pediatrik hasta gruplarında rehabilitasyon süreçlerini planlayabilecektir
3 Pediatrik hastalarda kanıta dayalı rehabilitasyon protokolllerini uygulayabilecektir
4 Pediatrik hastaları rehabilitasyon öncesi ve sonrası değerlendirebilecektir
5 Pediatrik hastanın gerek duyduğu ortez ve adaptif cihazları seçebilecektir
6 Pediatrik rehabilitasyonu klinik ilişkili olduğu diğer disiplinlerle birleştirebilecektir

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Pediatrik grupta rastlanan, özür ve engele neden olan hastalıklarda değerlendirme ve fizyoterapi ve rehabilitasyon konularını içerir.


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Hikaye ve değerlendirme
2 Nöromotor gelişim
3 Reflex gelişim
4 Serebral palside değerlendirme Serebral palside değerlendirme
5 Serebral palsi’de hareket ve postür bozuklukları
6 Nörogelişimsel tedavi Bobath yaklaşımı
7 Pediatrik hastalıklarda ortezleme ve adaptif cihazlar
8 Ara Sınav
9 Spina bifida ve rehabilitasyonu
10 Nöromusküler hastalıklar ve rehabilitasyonu
11 Doğumsal brakiyal plexus yaralanmaları ve rehabilitasyonu-Doğumsal tortikolis ve rehabilitasyonu
12 Poliomyelit Fiedreich ataksisi Kalıtsal nöropatiler
13 Ataxi-Denge Koordinasyon Eğitimi
14 FİNAL

Karaduman A, Yılmaz ÖT, Alemdaroğlu İ, Pediatrik nöromuskuler hastalıklarda fizyoterapi ve rehabilitasyon, 2014, Ankara Serebral Palside Fizyoterapi/Prof.Dr.Ayşe livanelioğlu,Prof.Dr.Mintaze Kerem Günel/Ankara-Eylül,2009 Serebral Paralizi’de Değerlendirme ve Tedavi Yöntemleri/Doç.Dr.Ayfer Sade,Yrd.Doç.Dr.A.Saadet Otman/Ankara,1991Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 40
Uygulama/Pratik 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 13 2 26
Uygulama/Pratik 13 1 13
Bireysel Çalışma 13 1 13
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 6 2 12
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 8 3 24
Toplam İş Yükü (saat) 90

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4 3 5 4 4 4 3 1 5
ÖÇ 2 4 5 4 5 5 5 5 1 3
ÖÇ 3 4 5 5 5 4 5 5 3 3
ÖÇ 4 4 5 4 5 5 5 5 3 2
ÖÇ 5 5 5 5 5 5 5 4 3 2
ÖÇ 6 5 3 4 3 3 4 3 1 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek