GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004072020 REHABİLİTASYON SEMİNERİ I Ders 4 7 2,00

Lisans


Türkçe


Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimiyle ilişkili bir konuyu literatür destekli hazırlama ve sunma becerisini kazandırma


Doç Dr Serkan BAKIRHAN


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Literatür tarama, sunum hazırlama, tartışma


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Giriş ve genel bilgi
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon bilimi ile ilgili seminer konuları belirleme
3 Rehabilitasyon semineri konusuna yönelik literatür tarama
4 Rehabilitasyon semineri konusuna yönelik literatür tarama
5 Rehabilitasyon semineri konusuna yönelik literatür tarama
6 Rehabilitasyon semineri konusuyla ilgili kaynak ve verilerin toplanması ve sunum hazırlama
7 Rehabilitasyon semineri konusuyla ilgili kaynak ve verilerin toplanması ve sunum hazırlama
8 Ara Sınav
9 Rehabilitasyon semineri sunumlarının yapılması ve tartışılması
10 Rehabilitasyon semineri sunumlarının yapılması ve tartışılması
11 Rehabilitasyon semineri sunumlarının yapılması ve tartışılması
12 Rehabilitasyon semineri sunumlarının yapılması ve tartışılması
13 Rehabilitasyon semineri sunumlarına yönelik posterlerin hazırlanması
14 Rehabilitasyon semineri sunumlarına yönelik posterlerin hazırlanması
15 FİNAL

Fizyoterapi ile ilgili kaynaklar


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 3 3
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 2 5 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 5 10
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
Toplam İş Yükü (saat) 66

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 5
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 5
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek