GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004092020 RADYOLOJİ Seçmeli Ders Grubu 4 7 2,00

Lisans


Türkçe


Meslek yaşama ilişkin temel radyoloji bilgilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.


-


1 Temel tıbbi görüntülemeyi ilişkilendirir.
2 İnsan vücudundaki temel yapı ve organları açıklar.
3 Radyolojik temel bilgileri ile röntgen okumayı ilişkilendirir.
4 Radyolojik cihazlarının insan sağlığına olan etkilerini açıklar.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Temel radyoloji fiziği, iskelet-kas-periferik sinir sitemi radyolojik anatomisi, görüntüleme ve temel patolojilerin radyolojik bulguları.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Radyoloji Tanımı, Görüntüleme Yöntemlerine Giriş ve Tanıtma, Radyolojinin Tarihçesi ve Evrimi
2 İyonizan Radyasyon, Elektromanyetik Spektrum, X-Işını ve Özellikleri, Temel Radyoloji Fiziği
3 İyonizan Radyasyonun Biyolojik Etkileri, Zararları
4 İyonizan Radyasyondan Korunma
5 Digital Görüntüleme, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Kemik Dansitometri Temel Bilgileri
6 İskelet Sistemi Radyolojik Anatomisi - 1(Aksiyal İskelet) ve Görüntüleme
7 İskelet Sistemi Radyolojik Anatomisi - 2(Üst Ekstremite) ve Görüntüleme
8 Ara sınav
9 İnteraktif Genel Tekrar, Teleradyoloji Yöntemiyle Sağlanan Gerçek Zamanlı Görüntüler Üzerinde Pratik
10 İskelet Sistemi Radyolojik Anatomisi - 3(Alt Ekstremite ve Pelvis) ve Görüntüleme
11 Kas Sistemi - 1 Radyolojik Anatomi ve Görüntüleme
12 Kas Sistemi - 2Radyolojik Anatomi ve Görüntüleme
13 Sinir Sistemi Radyolojik Anatomi ve Görüntüleme
14 İskelet Sistemi Patolojileri ve Radyolojik Bulguları
15 Final sınavı

Kuruluş, B. P. R. G. K., & Etkinlikleri, G. V. (2004). Temel Radyoloji Fiziği. Türk Radyoloji Derneği İzmir Şubesi Eğitim Sempozyumları, 2005, 142-146. Tuncel, E. (2012). Klinik radyoloji. Nobel ve Güneş Tıp Kitabevleri. Rankine, J. J. (2005). Diagnostic Imaging: Orthopaedics. Stoller, Tirman, Bredella, Beltran, Branstetter and Blease. Greenspan, A. (2014). Orthopedic imaging: a practical approach. Lippincott Williams & Wilkins.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 4 4
Derse Katılım 14 2 28
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 3 9
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 4 12
Toplam İş Yükü (saat) 56

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 4 4 3 5 4 2 2
ÖÇ 2 5 4 4 4 3 5 4 2 2
ÖÇ 3 5 4 4 4 3 5 4 1 2
ÖÇ 4 5 4 4 4 3 5 4 1 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek