GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004022020 FİZYOTERAPİDE KLİNİK PROBLEM ÇÖZME II Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Fizyoterapi ve rehabilitasyona ihtiyacı olan hastaları kanıta dayalı olarak değerlendirir ve tedavi programını oluşturur.


-


1 Vakayı değerlendirir
2 Tedavi programını hazırlar

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Vaka hazırlama ve sunum


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Kanıta dayalı olarak klinik değerlendirme
2 Kanıta dayalı olarak klinik değerlendirme
3 Kanıta dayalı olarak klinik değerlendirme
4 Kanıta dayalı olarak klinik değerlendirme
5 Kanıta dayalı olarak tedavi yönteminin seçimi
6 Kanıta dayalı olarak tedavi yönteminin seçimi
7 Kanıta dayalı olarak sunum hazırlama teknikleri
8 Kanıta dayalı olarak sunum hazırlama teknikleri
9 Kanıta dayalı olarak sunum hazırlama teknikleri
10 Kanıta dayalı olarak sunum hazırlama
11 Kanıta dayalı olarak sunum hazırlama
12 Kanıta dayalı olarak poster hazırlama
13 Kanıta dayalı olarak poster hazırlama
14 Kanıta dayalı olarak poster hazırlama
15 Kanıta dayalı olarak poster hazırlama

-


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım 14 2 28
Problem Çözümü 14 1 14
Takım/Grup Çalışması 3 3 9
Proje Sunma 2 2 4
Seminer 1 5 5
Bireysel Çalışma 10 2 20
Toplam İş Yükü (saat) 80

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 5 5 5 5 5 4 3 5
ÖÇ 2 5 5 5 5 5 5 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek