GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004042020 BİYOİSTATİSTİK Ders 4 8 3,00

Lisans


Türkçe


Epidemiyoloji biliminin tanıtılması, araştırma planlama konusunun öğrenilmesi, biyoistatistiğin temel kavramlarının öğretilmesi, sağlık alanında yapılmış çalışmaların istatistik önemlilik testleri yönüyle incelenme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.


Doç.Dr.Reci MESERİ


1 Epidemiyoloji biliminin temel konseptlerini anlar.
2 Biyoistatistiğin temel kavramlarını açıklar.
3 İstatistik önemlilik testlerini bilir.
4 Araştırma planlamayı bilir.
5 Sağlık alanında yapılmış çalışmaları istatistik önemlilik testleri yönüyle inceleyebilir.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Bilimsel araştırma aşamaları, sağlık hizmetlerinde biyoistatistik kullanımı


Hafta Konular (Teorik) Uygulama Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Tanışma, bilimsel araştırma aşamaları, sağlık hizmetlerinde biyoistatistik kullanımı
2 Veri tanımı ve özellikleri, veri türleri:kesikli, sürekli, sıralı
3 Verinin aktarımı, tablo-grafik yapımı
4 Verinin sınıflandırması, değişken kavramı
5 Dağılımın yaygınlık ölçüleri
6 Sağlık alanında kullanılan araştırma tipleri
7 Araştırma planlama
8 Ara Sınav
9 Önemlilik testlerine giriş
10 Parametrik testler, nonparametrik testler
11 İstatistik önemlilik testlerine karar verme
12 Tek değişkenli testlerin özellikleri
13 Çok değişkenli testlerin özellikleri
14 Araştırmada elde edilen hızlar
15 Final sınavı

Dawson-Saunders, B&Trap, R. BAsic and clinical bioistatistics. Prentice-Hall Int. Inc. 1990 Gazanfer Aksakoğlu, Sağlıkta Araştırma ve Çözümleme. Izmir: DEÜ Rektörlük Basımevi, 2006 (Ikinci yazım)


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 3 3
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 3 42
Uygulama/Pratik 10 1 10
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 2 6
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 3 12
Toplam İş Yükü (saat) 78

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1
ÖÇ 2
ÖÇ 3
ÖÇ 4
ÖÇ 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek