GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803004082020 FİZYOTERAPİDE YÖNETİM VE ORGANİZASYON Seçmeli Ders Grubu 4 8 2,00

Lisans


Türkçe


Bu dersin amacı fizyoterapide organizasyon yöntemleri, organizasyonun fonksiyonu, prensipleri, fizyoterapide etik prensipler, fizyoterapistin çalışma alanları hakkında öğrencilere bilgi vermektir


Dr Öğr Üyesi Nuray ELİBOL


1 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili temel kavram ve terminolojiye ait terimleri öğrenir ve alan ile ilgili çalışma, araştırma ve uygulamalarda bunları yerinde kullanabilir.
2 Fizyoterapi ve rehabilitasyon alanı ile ilgili kuramsal ve uygulamalı kavram ve prensipleri kullanarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli değerlendirme, tanımlama ve planlamayı yapar.
3 Edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak fizyoterapi ve rehabilitasyon programını sistematik ve güvenli olarak etik ilkeler çerçevesinde uygular; gerektiği durumda sonlandırır veya değiştirir.
4 Bireye özgü fizyoterapi programını planlar.
5 Bireye ve hastalığa özgü fizyoterapi ve rehabilitasyon yöntemlerini uygular.
6 Meslekle ilgili yaşam boyu öğrenme becerisine sahiptir.
7 Değerlendirme ve tedavi verilerinin kaydını tutar ve arşivler.
8 Mesleki gelişmeleri takip edebilmek için yabancı dili etkin kullanabilir.
9 Mesleği ile ilgili iş sağlığı ve güvenliği konularını bilir ve uygular.

Birinci Öğretim


Yok


Yok


Derste fizyoterapi ve rehabilitasyon alanındaki organizasyonlara, bu organizasyonlara özgü standart ve ilkelere, örgütlenme modellerine yoğunlaşılacaktır.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Ders tanıtımı ve giriş
2 Fizyoterapi’de etik
3 Organizasyonun fonksiyonu, organizasyon ilkeleri, organizasyonda bölümlere ayrılma
4 Toplam kalite yönetimi teorik sunum
5 DSÖ; İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması
6 Araştırma metodolojisi planlanması ve sunumu
7 Hasta tedavisinde kanıta dayalı yöntemler
8 Ara Sınav
9 Multidisipliner ve interdisipliner çalışma ve iletişim
10 Türkiye’de fizyoterapist organizasyonları
11 Dünyada fizyoterapist organizasyonları
12 SWOT analizi pratik uygulama örnekleri
13 SWOT analizi pratik uygulama örnekleri
14 Fizyoterapide organizasyonda iletişim, uygulama örnekleri
15 FİNAL

- Management in Physical Therapy Practices, Catherine G. Page -Effective Documentation for Physical Therapy Professionals, Second Ed., Shamus E, Stern D. -Physiotherapy: A basic handbook of all you need to know, Peterson K -Physical therapy administration and management / Robert J. Hickok, coordinating editor.


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60

Yok


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 5 5
Final Sınavı 1 5 5
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 1 5 5
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
Toplam İş Yükü (saat) 73

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 4
ÖÇ 2 4
ÖÇ 3 3
ÖÇ 4 3
ÖÇ 5 4
ÖÇ 6 4
ÖÇ 7 4
ÖÇ 8 3
ÖÇ 9 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek