GERİ DÖN

Ders Öğretim Planı


Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS
2803002192020 FİZYOTERAPİDE YAŞAM KALİTESİ Seçmeli Ders Grubu 2 3 2,00

LisansFizyoterapide Yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi kavramlarını tanımak ve sağlıkta yaşam kalitesi için gerekli değerlendirme yöntemlerini bilmek ve uygulayabilmek amaçlanmaktadır.


Dr.Öğr. Üyesi.Mehmet ÖZKESKİN


1 Yaşam kalitesi ve sağlıkla ilgili yaşam kalitesi kavramlarını bilir
2 Genel ve hastalığa özel yaşam kalitesi ölçeklerini değerlendirebilir uygulayabilir ve yorumlayabilir
3 Yaşam kalitesi ölçeğinin sonuçlarıyla hastalığın diğer parametrelerini karşılaştırabilir
4 Yaşam kalitesi değerlendirmelerine göre tedavi programını düzenler

Birinci Öğretim[Yok]


Sağlık ve hastalıkta yaşam kalitesi değerlendirme, uygulama ve yorumlamayı içerir.


Hafta Konular (Teorik) Öğretim Yöntem ve Teknikleri Ön Hazırlık
1 Yaşam Kalitesi ve Sağlıkla ilişkili yaşam kalitesi
2 Nörolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
3 Nörolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
4 Nörolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
5 Ortopedik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
6 Ortopedik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
7 Ortopedik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
8 Ara Sınav
9 kardiyopulmoner hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
10 kardiyopulmoner hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
11 Romatolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
12 Romatolojik hastalıklarda yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
13 pediatride yaşam kalite değerlendirme ölçekleri
14 kronik hastalıklarda yaşam kalitesi değerlendirme ölçekleri
15 Final

Ders notları


Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.


Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Adet Değer
Ara Sınav 1 40
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 60
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Adet Değer
Final Sınavı 1 100
Toplam 100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 60


Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav 1 1 1
Final Sınavı 1 1 1
Derse Katılım 14 2 28
Bireysel Çalışma 14 3 42
Toplam İş Yükü (saat) 72

PÇ 1 PÇ 2 PÇ 3 PÇ 4 PÇ 5 PÇ 6 PÇ 7 PÇ 8 PÇ 9
ÖÇ 1 5 4 5 5 4 5 5 4 3
ÖÇ 2 4 4 4 5 4 5 4 4 3
ÖÇ 3 5 5 4 4 4 5 4 5 3
ÖÇ 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek